Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Vides nodokļu sistēmas efektivitātes novērtējums Latvijā”
Nosaukums angļu valodā “Assessment of Environmental Tax System in Latvia”
Autors Ksenija Semjonova
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs M.Jurušs
Recenzents V.Andrējeva, RTU Muitas un nodokļu katedras asociētā profesore, Dr.oec.
Anotācija Maģistra darba tēma ir Vides nodokļu sistēmas efektivitātes novērtējums Latvijā. Diplomdarbu izstrādāja Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta Muitas un nodokļu katedras studente Ksenija Semjonova. Darba izstrādē ir iekļautas 3 daļas. Pirmajā daļā ir apskatīti vides nodokļi, akcīzes nodoklis naftas produktiem un dabasgāzei, transporta nodokļi, dabasresursu nodoklis un elektroenerģijas nodoklis. Otrajā nodaļa ir apskatītas ES politikas un regulējums, Latvijas politikas un attīstības plānošanas dokumenti, trešajā daļā ir sniegti priekšlikumi vides nodokļu sistēmās pilnveidošanai. Maģistra darba tēmas aktualitāte: Katru gadu pieaug atmosfēras piesārņojums, palielinās emisiju daudzums. Šobrīd gandrīz jebkuras valsts politika tiek veidota tā, lai pēc iespējas mazinātos piesārņojums, tiktu veicināta nozaru ilgtspējība un efektivitāte. Vides aizsardzības jautājumi kļūst aktuālāki ne tikai valsts vadības līmenī, bet arī patērētāju vidū. Valsts līmeni tiek izstrādāti attiecīgi normatīvie akti, kas nosaka dažādus ierobežojumus vai tieši otrādāk tiek izstrādāts regulējums dažādu nozaru darbību stimulēšanai. Lai samazinātu ietekmi uz vidi, valstis arvien aktīvāk izmanto ekonomiskos instrumentus, viens no efektīvākajiem instrumentiem ir nodokļi, kuri palīdz cīņā ar vides problēmām un veiksmīgi pilda fiskālo funkciju. Maģistra darba mērķis ir novērtēt vides nodokļu sistēmas efektivitāti Latvijā, un izstrādāt risinājumus tās pilnveidošanai. Lai sasniegtu mērķi tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: Latvijas vides nodokļu analīze; ES vides politikas dokumentu izpēte; Analizēt Latvijas vides nodokļu politikas un plānus; Izpētīt ekspertu viedokļus par vides problēmām un to risinājumiem; Sniegt priekšlikumus vides nodokļu sistēmas pilnveidošanai; Izdarīt secinājumus un izvirzīt priekšlikumus vides nodokļu sistēmas ilgtspējīgai attīstībai. Darbs rakstīts latviešu valodā, un to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 72 lpp., tajā iekļauti 11 attēli un 16 tabulas. Darbam ir pievienoti 3 pielikumi. Tā izstrādē tika izmantoti 63 bibliogrāfiskie avoti.
Atslēgas vārdi environmental tax
Atslēgas vārdi angļu valodā vides nodokļi
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 19.12.2016 11:02:41