Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Vides nodokļu sistēmas efektivitātes novērtējums Latvijā”
Title in English “Assessment of Environmental Tax System in Latvia”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor M.Jurušs
Reviewer V.Andrējeva, RTU Muitas un nodokļu katedras asociētā profesore, Dr.oec.
Abstract Maģistra darba tēma ir Vides nodokļu sistēmas efektivitātes novērtējums Latvijā. Diplomdarbu izstrādāja Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta Muitas un nodokļu katedras studente Ksenija Semjonova. Darba izstrādē ir iekļautas 3 daļas. Pirmajā daļā ir apskatīti vides nodokļi, akcīzes nodoklis naftas produktiem un dabasgāzei, transporta nodokļi, dabasresursu nodoklis un elektroenerģijas nodoklis. Otrajā nodaļa ir apskatītas ES politikas un regulējums, Latvijas politikas un attīstības plānošanas dokumenti, trešajā daļā ir sniegti priekšlikumi vides nodokļu sistēmās pilnveidošanai. Maģistra darba tēmas aktualitāte: Katru gadu pieaug atmosfēras piesārņojums, palielinās emisiju daudzums. Šobrīd gandrīz jebkuras valsts politika tiek veidota tā, lai pēc iespējas mazinātos piesārņojums, tiktu veicināta nozaru ilgtspējība un efektivitāte. Vides aizsardzības jautājumi kļūst aktuālāki ne tikai valsts vadības līmenī, bet arī patērētāju vidū. Valsts līmeni tiek izstrādāti attiecīgi normatīvie akti, kas nosaka dažādus ierobežojumus vai tieši otrādāk tiek izstrādāts regulējums dažādu nozaru darbību stimulēšanai. Lai samazinātu ietekmi uz vidi, valstis arvien aktīvāk izmanto ekonomiskos instrumentus, viens no efektīvākajiem instrumentiem ir nodokļi, kuri palīdz cīņā ar vides problēmām un veiksmīgi pilda fiskālo funkciju. Maģistra darba mērķis ir novērtēt vides nodokļu sistēmas efektivitāti Latvijā, un izstrādāt risinājumus tās pilnveidošanai. Lai sasniegtu mērķi tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: Latvijas vides nodokļu analīze; ES vides politikas dokumentu izpēte; Analizēt Latvijas vides nodokļu politikas un plānus; Izpētīt ekspertu viedokļus par vides problēmām un to risinājumiem; Sniegt priekšlikumus vides nodokļu sistēmas pilnveidošanai; Izdarīt secinājumus un izvirzīt priekšlikumus vides nodokļu sistēmas ilgtspējīgai attīstībai. Darbs rakstīts latviešu valodā, un to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 72 lpp., tajā iekļauti 11 attēli un 16 tabulas. Darbam ir pievienoti 3 pielikumi. Tā izstrādē tika izmantoti 63 bibliogrāfiskie avoti.
Keywords environmental tax
Keywords in English vides nodokļi
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 19.12.2016 11:02:41