Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums "Darba aizsardzības pasākumu pilnveide apsardzes pakalpojumu uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Labor Protection Activities at a Security Service Company"
Autors Nellija Nuka
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Bartušauskis Jānis
Recenzents Šatrevičs Vladimirs, lektors, Mg.oec.
Anotācija Diplomprojekta autors: Nellija Nuka. Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Lektors, Mag.DA., Jānis Bartušauskis. Diplomprojekta temats: Darba aizsardzības pasākumu pilnveide apsardzes pakalpojumu uzņēmumā. Diplomprojekta apjoms: 80 lpp., 24 tab., 11 att., 1 formula, 3 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: Izzinoša satura mācību grāmatas darba azsardzībā un ergonomikā; Latvijas Republikas normatīvie akti; internetā pieejamie materiāli – publikācijas, raksti; uzņēmuma iekšējie dati par darba aizsardzības sistēmu, darba vides riska novērtēšanu un preventīvo profilakses pasākumu piemērošanu. Diplomprojekta galvenie rezultāti: Darba pirmajā daļā veikta uzņēmuma AS G4S Latvia darba vides riska faktoru novērtēšanas un preventīvo profilakses pasākumu īstenošanas analīze. Darba otrajā daļā veikta darba aizsardzības, darba vides iekšējās uzraudzības, darba vides un darba vietas, darba drošības preventīvo profilakses pasākumu jēdzienu izpēte un analīze. Darba trešajā daļā izstrādāti ieteikumi darba drošības preventīvo profilakses pasākumu pilnveidošanai uzņēmumā AS G4S Latvia. Attiecīgi darba saturam formulēti secinājumi un priekšlikumi. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Nuka N. Darba aizsardzības pasākumu pilnveide apsardzes pakalpojumu uzņēmumā: Diplomprojekts/Zinātn.vadītājs Bartušauskis J. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2016. – 80 lpp.
Atslēgas vārdi Darba aizsardzība, darba vides riska faktori, darba vides iekšējā uzraudzība, darba vide un darba vieta, darba drošības preventīvie profilakses pasākumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Work safety, internal monitoring of the work environment, work environment and work place, preventive prophylaxis measures of the work safety
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 19.12.2016 10:37:20