Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language "Darba aizsardzības pasākumu pilnveide apsardzes pakalpojumu uzņēmumā"
Title in English "Improvement of Labor Protection Activities at a Security Service Company"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Bartušauskis Jānis
Reviewer Šatrevičs Vladimirs, lektors, Mg.oec.
Abstract Diplomprojekta autors: Nellija Nuka. Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Lektors, Mag.DA., Jānis Bartušauskis. Diplomprojekta temats: Darba aizsardzības pasākumu pilnveide apsardzes pakalpojumu uzņēmumā. Diplomprojekta apjoms: 80 lpp., 24 tab., 11 att., 1 formula, 3 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: Izzinoša satura mācību grāmatas darba azsardzībā un ergonomikā; Latvijas Republikas normatīvie akti; internetā pieejamie materiāli – publikācijas, raksti; uzņēmuma iekšējie dati par darba aizsardzības sistēmu, darba vides riska novērtēšanu un preventīvo profilakses pasākumu piemērošanu. Diplomprojekta galvenie rezultāti: Darba pirmajā daļā veikta uzņēmuma AS G4S Latvia darba vides riska faktoru novērtēšanas un preventīvo profilakses pasākumu īstenošanas analīze. Darba otrajā daļā veikta darba aizsardzības, darba vides iekšējās uzraudzības, darba vides un darba vietas, darba drošības preventīvo profilakses pasākumu jēdzienu izpēte un analīze. Darba trešajā daļā izstrādāti ieteikumi darba drošības preventīvo profilakses pasākumu pilnveidošanai uzņēmumā AS G4S Latvia. Attiecīgi darba saturam formulēti secinājumi un priekšlikumi. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Nuka N. Darba aizsardzības pasākumu pilnveide apsardzes pakalpojumu uzņēmumā: Diplomprojekts/Zinātn.vadītājs Bartušauskis J. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2016. – 80 lpp.
Keywords Darba aizsardzība, darba vides riska faktori, darba vides iekšējā uzraudzība, darba vide un darba vieta, darba drošības preventīvie profilakses pasākumi
Keywords in English Work safety, internal monitoring of the work environment, work environment and work place, preventive prophylaxis measures of the work safety
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 19.12.2016 10:37:20