Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums "Personāla mainības samazināšanas projekts uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Project on Staff Turnover Reduction at a Company"
Autors Junita Bārzdiņa
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Ščeulovs Deniss
Recenzents Pudāne Astra, lektore, Mg.oec.
Anotācija Diplomprojekta autors: Junita Bārzdiņa Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: RTU asoc. prof., Dr. oec., Deniss Ščeulovs Diplomprojekta temats: Personāla mainības samazināšanas projekts uzņēmumā. Diplomprojekta apjoms: Diplomprojekts sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 66 lpp., darbā iekļauti 16 attēli, 10 tabulas, 1 formula, 6 pielikumi un 23 izmantotās literatūras avoti. Diplomprojekta izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti, vispārējā un speciālā literatūra personāla vadībā, uzņēmuma nepublicētie materiāli, interneta resursi un uzņēmuma darbinieki. Diplomprojekta galvenie rezultāti: Pirmajā nodaļā tiek veikta uzņēmuma darbības analīze, izpētīta uzņēmuma SIA “X” darbinieku mainības dinamika, ar aptaujas anketas un intervijas palīdzību noskaidroti iespējamie mainības iemesli. Otrā nodaļa satur teorētisko materiālu interpretāciju un autores secinājumus par to, veicot tādu jēdzienu izpēti, ka adaptācija, mentors un iekšējā komunikācija. Trešajā nodaļā, pēc aptaujas anketas un intervijas rezultātiem, autore izstrādāja jauno darbinieku adaptācijas plānu, veica jēdziena “mentors” izpēti, tā ieviešanas nepieciešamību konkrētajā uzņēmumā, sniedza priekšlikumus iekšējās komunikācijas pilnveidei. Diplomprojekta bibliogrāfiskais saraksts: Bārzdiņa J. Personāla mainības samazināšanas projekts uzņēmumā: Diplomprojekts / Zinātniskais vadītājs Deniss Ščeulovs. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2016. – 66 lpp.
Atslēgas vārdi Personāla mainības samazināšanas projekts uzņēmumā
Atslēgas vārdi angļu valodā Project on Staff Turnover Reduction at a Company.
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 19.12.2016 10:13:22