Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language "Personāla mainības samazināšanas projekts uzņēmumā"
Title in English "Project on Staff Turnover Reduction at a Company"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Ščeulovs Deniss
Reviewer Pudāne Astra, lektore, Mg.oec.
Abstract Diplomprojekta autors: Junita Bārzdiņa Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: RTU asoc. prof., Dr. oec., Deniss Ščeulovs Diplomprojekta temats: Personāla mainības samazināšanas projekts uzņēmumā. Diplomprojekta apjoms: Diplomprojekts sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 66 lpp., darbā iekļauti 16 attēli, 10 tabulas, 1 formula, 6 pielikumi un 23 izmantotās literatūras avoti. Diplomprojekta izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti, vispārējā un speciālā literatūra personāla vadībā, uzņēmuma nepublicētie materiāli, interneta resursi un uzņēmuma darbinieki. Diplomprojekta galvenie rezultāti: Pirmajā nodaļā tiek veikta uzņēmuma darbības analīze, izpētīta uzņēmuma SIA “X” darbinieku mainības dinamika, ar aptaujas anketas un intervijas palīdzību noskaidroti iespējamie mainības iemesli. Otrā nodaļa satur teorētisko materiālu interpretāciju un autores secinājumus par to, veicot tādu jēdzienu izpēti, ka adaptācija, mentors un iekšējā komunikācija. Trešajā nodaļā, pēc aptaujas anketas un intervijas rezultātiem, autore izstrādāja jauno darbinieku adaptācijas plānu, veica jēdziena “mentors” izpēti, tā ieviešanas nepieciešamību konkrētajā uzņēmumā, sniedza priekšlikumus iekšējās komunikācijas pilnveidei. Diplomprojekta bibliogrāfiskais saraksts: Bārzdiņa J. Personāla mainības samazināšanas projekts uzņēmumā: Diplomprojekts / Zinātniskais vadītājs Deniss Ščeulovs. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2016. – 66 lpp.
Keywords Personāla mainības samazināšanas projekts uzņēmumā
Keywords in English Project on Staff Turnover Reduction at a Company.
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 19.12.2016 10:13:22