Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums “Autopārvadājumu plānošanas sistēmas pilnveidošanas iespējas mežsaimniecības nozares uzņēmumos”
Nosaukums angļu valodā “Opportunities for improving road transportation planning system in forestry companies”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs I. Jurgelāne
Recenzents Doc. P.Patļins
Anotācija Maģistra darbu „Autopārvadājumu plānošanas sistēmas pilnveidošanas iespējas mežsaimniecības nozares uzņēmumos” maģistra profesionālā grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai ir izstrādājis studējošais Juris Nīmants. Transportam ir liela nozīme mežsaimniecības procesu nodrošināšanā. Autotransporta mobilitāte un infrastruktūra ļauj nodrošināt apaļkoku pārvadājumus plašā teritorijā. Autopārvadājumu plānošanu mežsaimniecības nozarē apgrūtina sarežģīti vides apstākļi. Mežsaimniecības autopārvadājumu plānošanas procesu pilnveidošanai var tikt izmantotas autotransporta pārvaldības sistēmas. Maģistra darba mērķis ir, balstoties uz pētījuma rezultātiem, izstrādāt plānošanas un uzraudzības modeli autopārvadājumu plānošanas procesu pilnveidošanai mežsaimniecības nozares uzņēmumos. Maģistra darba pirmajā nodaļā tiek analizēta transporta nozare Latvijā, kā arī padziļināti tiek apskatīts autotransports. Tiek izpētīti autopārvadājumus regulējošie noteikumi, kā arī to plānošanas teorētiskie aspekti. Kā arī tiek novērtētas autotransporta pārvaldības sistēmas. Otrajā nodaļā tiek analizēta mežsaimniecības nozare un autotransporta loma tajā. Nozares ietvaros tiek izpētīts pārvadājumu process un tajā iesaistītās komponentes. Trešajā nodaļā tiek veikts apaļkoku autopārvadājumu plānošanas procesa novērtējums un izstrādāts autopārvadājumu plānošanas un uzraudzības modelis, pamatojoties uz nozares specifiku Maģistra darba apjoms ir 80 lpp., kur ir iekļautas 18 tabulas, 25 attēli, 4 pielikumi uz 8 lpp. un 69 bibliogrāfiskā saraksta vienības. Maģistra darbs sastāv no trīs nodaļām – teorētiskās, analītiskās, praktiskā pētījuma daļas.
Atslēgas vārdi Mežsaimniecība, Transports, Kravu plānošana, Loģistika
Atslēgas vārdi angļu valodā Forestry, Transport, Road transportation, Logistic
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 16.12.2016 12:10:17