Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language “Autopārvadājumu plānošanas sistēmas pilnveidošanas iespējas mežsaimniecības nozares uzņēmumos”
Title in English “Opportunities for improving road transportation planning system in forestry companies”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor I. Jurgelāne
Reviewer Doc. P.Patļins
Abstract Maģistra darbu „Autopārvadājumu plānošanas sistēmas pilnveidošanas iespējas mežsaimniecības nozares uzņēmumos” maģistra profesionālā grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai ir izstrādājis studējošais Juris Nīmants. Transportam ir liela nozīme mežsaimniecības procesu nodrošināšanā. Autotransporta mobilitāte un infrastruktūra ļauj nodrošināt apaļkoku pārvadājumus plašā teritorijā. Autopārvadājumu plānošanu mežsaimniecības nozarē apgrūtina sarežģīti vides apstākļi. Mežsaimniecības autopārvadājumu plānošanas procesu pilnveidošanai var tikt izmantotas autotransporta pārvaldības sistēmas. Maģistra darba mērķis ir, balstoties uz pētījuma rezultātiem, izstrādāt plānošanas un uzraudzības modeli autopārvadājumu plānošanas procesu pilnveidošanai mežsaimniecības nozares uzņēmumos. Maģistra darba pirmajā nodaļā tiek analizēta transporta nozare Latvijā, kā arī padziļināti tiek apskatīts autotransports. Tiek izpētīti autopārvadājumus regulējošie noteikumi, kā arī to plānošanas teorētiskie aspekti. Kā arī tiek novērtētas autotransporta pārvaldības sistēmas. Otrajā nodaļā tiek analizēta mežsaimniecības nozare un autotransporta loma tajā. Nozares ietvaros tiek izpētīts pārvadājumu process un tajā iesaistītās komponentes. Trešajā nodaļā tiek veikts apaļkoku autopārvadājumu plānošanas procesa novērtējums un izstrādāts autopārvadājumu plānošanas un uzraudzības modelis, pamatojoties uz nozares specifiku Maģistra darba apjoms ir 80 lpp., kur ir iekļautas 18 tabulas, 25 attēli, 4 pielikumi uz 8 lpp. un 69 bibliogrāfiskā saraksta vienības. Maģistra darbs sastāv no trīs nodaļām – teorētiskās, analītiskās, praktiskā pētījuma daļas.
Keywords Mežsaimniecība, Transports, Kravu plānošana, Loģistika
Keywords in English Forestry, Transport, Road transportation, Logistic
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 16.12.2016 12:10:17