Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums “Investīciju vides uzlabošanas iespējas Latvijā”
Nosaukums angļu valodā “Opportunities for improvement of investment environment in Latvia”
Autors Jeļena Vasiļjeva
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs V. Skribans
Recenzents Doc.V.Ozoliņa
Anotācija Jeļenas Vasiļjevas maģistra darbam „Investīciju vides uzlabošanas iespējas Latvijā” maģistra profesionālā grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai. Darba mērķis ir novērtēt Latvijas investīciju vides starptautisko konkurētspēju un izstrādāt priekšlikumus tās uzlabošanai. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, darbā tika izpētīta un analizēta Latvijas vieta uzņēmējdarbības un investīciju vides reitingos: Doing Business, Globālās konkurētspējas indekss, Pasaules Bankas uzņēmumu apsekojums. Lai novērtētu Latvijas konkurētspēju, tās vieta tika salīdzināta ar Igaunijas un Lietuvas pozīcijām. Veicot pētījumu, tika noteikti rādītāji, kas palielina Latvijas investīciju vides starptautisko konkurētspēju - atverta investīciju politika, zems noziedzības līmenis, konkurences regulējums tirgū, kredīta devēja tiesību aizsardzība, augsto tehnoloģiju nozaru eksporta līmenis, un arī tās vājās puses - finanšu atbalsta pieejamība, elektroapgādes drošums, ceļu kvalitāte, darbaspēka kvalifikācija, valsts spēja piesaistīt un noturēt talantus, augsts korupcijas līmenis. Balsoties uz veikto pētījumu, autore izvirzīja vairākus priekšlikumus Latvijas investīciju un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, tostarp energoefektīvitātes drošuma paaugstināšana un valsts spējas piesaistīt un noturēt talantus palielināšana. Diplomdarbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 80 lappuses. Tajā ir 6 tabulas un 15 attēli. Darbā ir izmantotas 79 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi investīciju vide, uzņēmējdarbības vide, starptautiskā konkurētspēja
Atslēgas vārdi angļu valodā investment environment, business environment, international competitiveness
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 15.12.2016 20:47:30