Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language “Investīciju vides uzlabošanas iespējas Latvijā”
Title in English “Opportunities for improvement of investment environment in Latvia”
Author Jeļena Vasiļjeva
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor V. Skribans
Reviewer Doc.V.Ozoliņa
Abstract Jeļenas Vasiļjevas maģistra darbam „Investīciju vides uzlabošanas iespējas Latvijā” maģistra profesionālā grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai. Darba mērķis ir novērtēt Latvijas investīciju vides starptautisko konkurētspēju un izstrādāt priekšlikumus tās uzlabošanai. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, darbā tika izpētīta un analizēta Latvijas vieta uzņēmējdarbības un investīciju vides reitingos: Doing Business, Globālās konkurētspējas indekss, Pasaules Bankas uzņēmumu apsekojums. Lai novērtētu Latvijas konkurētspēju, tās vieta tika salīdzināta ar Igaunijas un Lietuvas pozīcijām. Veicot pētījumu, tika noteikti rādītāji, kas palielina Latvijas investīciju vides starptautisko konkurētspēju - atverta investīciju politika, zems noziedzības līmenis, konkurences regulējums tirgū, kredīta devēja tiesību aizsardzība, augsto tehnoloģiju nozaru eksporta līmenis, un arī tās vājās puses - finanšu atbalsta pieejamība, elektroapgādes drošums, ceļu kvalitāte, darbaspēka kvalifikācija, valsts spēja piesaistīt un noturēt talantus, augsts korupcijas līmenis. Balsoties uz veikto pētījumu, autore izvirzīja vairākus priekšlikumus Latvijas investīciju un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, tostarp energoefektīvitātes drošuma paaugstināšana un valsts spējas piesaistīt un noturēt talantus palielināšana. Diplomdarbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 80 lappuses. Tajā ir 6 tabulas un 15 attēli. Darbā ir izmantotas 79 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Keywords investīciju vide, uzņēmējdarbības vide, starptautiskā konkurētspēja
Keywords in English investment environment, business environment, international competitiveness
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 15.12.2016 20:47:30