Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Starptautisko tulkošanas ārpakalpojumu izmantošanas problemātika un attīstība tulkošanas uzņēmumos Latvijā ”
Nosaukums angļu valodā “Problems in using international outsourcing of translation services and its development in Latvian translation companies”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs V. Ozoliņa
Recenzents Doc.A.Auziņa-Emsiņa
Anotācija Maģistra darbu „Starptautisko tulkošanas ārpakalpojumu izmantošanas problemātika un attīstība tulkošanas uzņēmumos Latvijā” maģistra grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai ir izstrādājusi studējošā Līga Bērzkalne. Maģistra darba mērķis ir izstrādāti priekšlikumi tulkošanas ārpakalpojumu izmantošanas procesu uzlabošanai tulkošanas uzņēmumos Latvijā. Maģistra darba novitāte sastāv no vairākiem elementiem. Pirmkārt, izstrādāta anketa un veikta Latvijas tulkošanas uzņēmumu anketēšana, lai apzinātu tulkošanas ārpakalpojumu izmantošanas problemātiku. Otrkārt, piedāvāts tulkošanas ārpakalpojumu izmantošanas modelis attiecībā uz piegādātāju atlasi ilgtermiņa sadarbībai un piegādātāju atlasi projekta ietvaros. Maģistra darbs sastāv no trīs nodaļām. Pirmajā nodaļā apskatīts ārpakalpojuma jēdziens, attīstība, veidi un struktūra. Raksturotas ārpakalpojumu izmantošanas priekšrocības un trūkumi, kā arī ārpakalpojumu izmantošanas procesa organizēšana. Otrajā nodaļā raksturota tulkošanas nozare un tulkošanas pakalpojumu sniedzēji. Analizēti ārpakalpojumi tulkošanas nozarē un to izmantošana. Trešajā nodaļā raksturota tulkošanas nozare Latvijā. Analizēta problemātika ārpakalpojumu izmantošanā tulkošanas uzņēmumos Latvijā, kā arī detalizēti vienā konkrētā uzņēmumā, kas konfidencialitātes nolūkos dēvēts par uzņēmumu „A”. Izstrādāts tulkošanas ārpakalpojumu izmantošanas modelis. Maģistra darba apjoms ir 96 lpp., kur ir iekļautas 16 tabulas, 37 attēli, seši pielikumi uz 14 lpp. un 58 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi ārpakalpojumi, tulkošanas un tulku pakalpojumi, tulkošanas uzņēmumi
Atslēgas vārdi angļu valodā outsourcing, translation and interpreting services, translation companies
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 15.12.2016 15:15:44