Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Transporta uzņēmuma vērtības paaugstināšanas iespējas"
Nosaukums angļu valodā "Possibilities to Increase the Value of a Transport Company"
Autors Līna Sondore
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Voronova Irina
Recenzents Ozoliņš Modris, docents (prakt.), MBA
Anotācija Maģistra darba mērķis ir izpētīt uzņēmuma vērtības paaugstināšanas veidus, analizēt paaugstināšanā izmantojamās metodes, veikt akciju sabiedrības “Air Baltic Corporation” ekonomisko novērtējumu un izstrādāt tā vērtības paaugstināšanas modeli. Darba ietvaros autore veica Latvijas un Baltijas gaisa transporta nozeres, starptautiska aviopārvadājumu uzņēmuma un tā naudas plūsmas analīzi, kā arī noteica uzņēmuma vērtību un sniedza priekšlikumus tās uzlabošanai. Darba otrajā daļā pētīti uzņēmuma vērtības paaugstināšanas veidi, uzņēmuma vērtības noteikšanā izmantojamās metodes, apkopota informācija par uzņēmuma vērtības aprēķina kalkulatoriem un veikta uzņēmuma vērtības paaugstināšanas modelēšana. Trešajā daļā aplūkots transporta uzņēmuma AS “Air Baltic Corporation” vērtības paaugstināšanas algoritma praktiskais pielietojums. Maģistra darba galvenie rezultāti: aprēķināta uzņēmuma pašreizējā tirgus vērtība un sniegti praktiski priekšlikumi tās uzlabošanai.
Atslēgas vārdi Aviācija, uzņēmuma vērtība, naudas plūsmas analīze, diskontētā naudas plūsmas metode
Atslēgas vārdi angļu valodā Aircraft industry, business value, cash flow analysis, discounted cash flow method
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 14.12.2016 20:15:56