Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Transporta uzņēmuma vērtības paaugstināšanas iespējas"
Title in English "Possibilities to Increase the Value of a Transport Company"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Voronova Irina
Reviewer Ozoliņš Modris, docents (prakt.), MBA
Abstract Maģistra darba mērķis ir izpētīt uzņēmuma vērtības paaugstināšanas veidus, analizēt paaugstināšanā izmantojamās metodes, veikt akciju sabiedrības “Air Baltic Corporation” ekonomisko novērtējumu un izstrādāt tā vērtības paaugstināšanas modeli. Darba ietvaros autore veica Latvijas un Baltijas gaisa transporta nozeres, starptautiska aviopārvadājumu uzņēmuma un tā naudas plūsmas analīzi, kā arī noteica uzņēmuma vērtību un sniedza priekšlikumus tās uzlabošanai. Darba otrajā daļā pētīti uzņēmuma vērtības paaugstināšanas veidi, uzņēmuma vērtības noteikšanā izmantojamās metodes, apkopota informācija par uzņēmuma vērtības aprēķina kalkulatoriem un veikta uzņēmuma vērtības paaugstināšanas modelēšana. Trešajā daļā aplūkots transporta uzņēmuma AS “Air Baltic Corporation” vērtības paaugstināšanas algoritma praktiskais pielietojums. Maģistra darba galvenie rezultāti: aprēķināta uzņēmuma pašreizējā tirgus vērtība un sniegti praktiski priekšlikumi tās uzlabošanai.
Keywords Aviācija, uzņēmuma vērtība, naudas plūsmas analīze, diskontētā naudas plūsmas metode
Keywords in English Aircraft industry, business value, cash flow analysis, discounted cash flow method
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 14.12.2016 20:15:56