Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids arhitekta profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Dziedinošā arhitektūra RPNC ambulatorajā centrā Sarkandaugavā
Nosaukums angļu valodā Healing Architecture in RPNC Outpatient Clinic in Sarkandaugava
Autors Jeļena Kovaļčuka
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs S. Treija
Recenzents Arhitekts A.Bisenieks
Anotācija Rīgas Tehniskās Universitātes Pilsētplānošanas un arhitektūras fakultātes 2. Kursa profesionālā bakalaura studentes Jeļenas Kovaļčukas diplomprojekta darba nosaukums ir “Dziedinošā arhitektūra RPNC ambulatorajā centrā”. Projekta mērķis ir radīt jaunu kvalitatīvu ārstniecības vidi, balstītu uz dziedinošās arhitektūras principiem, kas mazinātu aizspriedumus pret garīgās aprūpes jomu. Diplomdarbs sastāv no ievada, 3 teorētiskās daļas nodaļām un pielikuma. Diplomdarba apjoms ir 53 lapaspuses, kurās iekļautas 27 bildes un 2 tabulas. Darbam tika izmantoti 20 informācijas avoti. Pirmajā nodaļā ir izpētes informācija par psihiatrisko slimnīču vēsturi un attīstību, par projektētā objekta teritorijas vēsturi un esošo situāciju, kā arī dziedinošās arhitektūras būtību un pamauzstādījumiem. Otrajā nodaļā ir projekta koncepcijas apraksts – teritorijas telpiskā koncepcija, apjoma novietojuma izvēles kritēriji un ietekmes faktori, objekta formas konceptuāls pamatojums un labiekārtojuma koncepcija. Trešajā nodaļā no koncepcijas izriet risinājumi – funkcionālais zonējums, konstruktīvais risinājums, apstādījumu specifikācija un piedāvātie vides pieejamības un ilgtspējības risinājumi. Darbs noslēdzas ar projekta grafiskās daļas pielikumu.
Atslēgas vārdi dziedinošā arhitektūra, dziedinošā vide, psihiatriskās klīnikas, labiekārtojums, daba, cilvēks
Atslēgas vārdi angļu valodā healing architecture, healing environment, architecture, psychiatric hospital
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 12.12.2016 14:25:50