Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Architect
Title of the study programm Architecture
Title in original language Dziedinošā arhitektūra RPNC ambulatorajā centrā Sarkandaugavā
Title in English Healing Architecture in RPNC Outpatient Clinic in Sarkandaugava
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor S. Treija
Reviewer Arhitekts A.Bisenieks
Abstract Rīgas Tehniskās Universitātes Pilsētplānošanas un arhitektūras fakultātes 2. Kursa profesionālā bakalaura studentes Jeļenas Kovaļčukas diplomprojekta darba nosaukums ir “Dziedinošā arhitektūra RPNC ambulatorajā centrā”. Projekta mērķis ir radīt jaunu kvalitatīvu ārstniecības vidi, balstītu uz dziedinošās arhitektūras principiem, kas mazinātu aizspriedumus pret garīgās aprūpes jomu. Diplomdarbs sastāv no ievada, 3 teorētiskās daļas nodaļām un pielikuma. Diplomdarba apjoms ir 53 lapaspuses, kurās iekļautas 27 bildes un 2 tabulas. Darbam tika izmantoti 20 informācijas avoti. Pirmajā nodaļā ir izpētes informācija par psihiatrisko slimnīču vēsturi un attīstību, par projektētā objekta teritorijas vēsturi un esošo situāciju, kā arī dziedinošās arhitektūras būtību un pamauzstādījumiem. Otrajā nodaļā ir projekta koncepcijas apraksts – teritorijas telpiskā koncepcija, apjoma novietojuma izvēles kritēriji un ietekmes faktori, objekta formas konceptuāls pamatojums un labiekārtojuma koncepcija. Trešajā nodaļā no koncepcijas izriet risinājumi – funkcionālais zonējums, konstruktīvais risinājums, apstādījumu specifikācija un piedāvātie vides pieejamības un ilgtspējības risinājumi. Darbs noslēdzas ar projekta grafiskās daļas pielikumu.
Keywords dziedinošā arhitektūra, dziedinošā vide, psihiatriskās klīnikas, labiekārtojums, daba, cilvēks
Keywords in English healing architecture, healing environment, architecture, psychiatric hospital
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 12.12.2016 14:25:50