Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids arhitekta profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Aktīvās atpūtas centrs Rīgā
Nosaukums angļu valodā Active Recreation Centre in Riga
Autors Artūrs Lizanders
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs A. Antenišķe
Recenzents Arhitekts G.Princis
Anotācija Augusta Deglavas ielas izgāztuves rekultivācija un tās attīstība ir iekļauta spēkā esošajā 2006.-2018. gada Rīgas teritorijas plānojumā. Lai samazinātu atkritumu negatīvo ietekmi uz vidi, tika veikta izgāztuves rekultivācija, samazinot izgāztuves platības un atkritumus sastumjot vienā kaudzē un sablīvējot. Pļavniekos un Purvciemā, iedzīvotāju blīvums ir 28234 iedzīvotāju uz 1 km2 un kopējo apstādījumu un dabas teritoriju platības ir zem 41 m2 uz 1 iedzīvotāju. Šie rādītāji ir vieni no mazākajiem Rīgā, tādēļ ir nepieciešams turpināt un attīstīt šo teritoriju, lai iegūtu labiekārtotu teritoriju ar aktīvās atpūtas un rekreācijas funkciju. Attīstot aktīvās atpūtas centru, cilvēkiem rastos iespēja nodarboties ar sporta aktivitātēm, gan ziemas, gan vasaras periodā Rīgā, tādēļ Rīgas iedzīvotājiem nebūtu obligāti jābrauc ārpus Rīgas meklēt aktīvās atpūtas iespējas. Attīstot aktīvās atpūtas centru, kas kalpotu sabiedrībai, tas dotu iespēju ne tikai Rīgas iedzīvotājiem nodarboties ar aktīvo atpūtu, bet arī piesaistītu apkārtējos pierīgas novadus, kuriem tuvākās aktivitāšu iespējas ir tālākas par Augusta Deglavas ielas aktīvās atpūtas centru. Rīgas iedzīvotāju ieinteresētība un apkārtnē esošā blīvā apbūve veicina nepieciešamību pēc jaunu rekreācijas teritoriju un būvju attīstības, kas uzlabotu apkārtējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Mērķis ir uzprojektēt aktīvās atpūtas centru, ņemot vērā ieinteresētās puses (Rīgas pilsētas pašvaldības un Rīgas Domes pilsētas attīstības departamenta) vēlmes un mērķus saistībā ar rekultivētās teritorijas attīstības nākotni un piedāvāt attīstības koncepciju nākotnes plāniem, kad tiktu atļauta kapitālā būvniecība, kura kalpotu sabiedrības vajadzībām, uzlabojot apkārtējo iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti. Atslēgas vārdi: Aktīvā atpūtas centrs, Augusta Deglava iela, arhitektūra, rekultivācija, attīstība, rekreācija, teritorija, kalns, izgāztuve, sporta un publiskie pasākumi.
Atslēgas vārdi Aktīvā atpūtas centrs, Augusta Deglava iela, arhitektūra, rekultivācija, attīstība, rekreācija, teritorija, kalns, izgāztuve, sporta un publiskie pasākumi
Atslēgas vārdi angļu valodā active recreation centre, Augusta Deglava Street, architecture, development, recreation, landfill, mountain, dump, sports and public events
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 12.12.2016 11:19:15