Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Architect
Title of the study programm Architecture
Title in original language Aktīvās atpūtas centrs Rīgā
Title in English Active Recreation Centre in Riga
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor A. Antenišķe
Reviewer Arhitekts G.Princis
Abstract Augusta Deglavas ielas izgāztuves rekultivācija un tās attīstība ir iekļauta spēkā esošajā 2006.-2018. gada Rīgas teritorijas plānojumā. Lai samazinātu atkritumu negatīvo ietekmi uz vidi, tika veikta izgāztuves rekultivācija, samazinot izgāztuves platības un atkritumus sastumjot vienā kaudzē un sablīvējot. Pļavniekos un Purvciemā, iedzīvotāju blīvums ir 28234 iedzīvotāju uz 1 km2 un kopējo apstādījumu un dabas teritoriju platības ir zem 41 m2 uz 1 iedzīvotāju. Šie rādītāji ir vieni no mazākajiem Rīgā, tādēļ ir nepieciešams turpināt un attīstīt šo teritoriju, lai iegūtu labiekārtotu teritoriju ar aktīvās atpūtas un rekreācijas funkciju. Attīstot aktīvās atpūtas centru, cilvēkiem rastos iespēja nodarboties ar sporta aktivitātēm, gan ziemas, gan vasaras periodā Rīgā, tādēļ Rīgas iedzīvotājiem nebūtu obligāti jābrauc ārpus Rīgas meklēt aktīvās atpūtas iespējas. Attīstot aktīvās atpūtas centru, kas kalpotu sabiedrībai, tas dotu iespēju ne tikai Rīgas iedzīvotājiem nodarboties ar aktīvo atpūtu, bet arī piesaistītu apkārtējos pierīgas novadus, kuriem tuvākās aktivitāšu iespējas ir tālākas par Augusta Deglavas ielas aktīvās atpūtas centru. Rīgas iedzīvotāju ieinteresētība un apkārtnē esošā blīvā apbūve veicina nepieciešamību pēc jaunu rekreācijas teritoriju un būvju attīstības, kas uzlabotu apkārtējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Mērķis ir uzprojektēt aktīvās atpūtas centru, ņemot vērā ieinteresētās puses (Rīgas pilsētas pašvaldības un Rīgas Domes pilsētas attīstības departamenta) vēlmes un mērķus saistībā ar rekultivētās teritorijas attīstības nākotni un piedāvāt attīstības koncepciju nākotnes plāniem, kad tiktu atļauta kapitālā būvniecība, kura kalpotu sabiedrības vajadzībām, uzlabojot apkārtējo iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti. Atslēgas vārdi: Aktīvā atpūtas centrs, Augusta Deglava iela, arhitektūra, rekultivācija, attīstība, rekreācija, teritorija, kalns, izgāztuve, sporta un publiskie pasākumi.
Keywords Aktīvā atpūtas centrs, Augusta Deglava iela, arhitektūra, rekultivācija, attīstība, rekreācija, teritorija, kalns, izgāztuve, sporta un publiskie pasākumi
Keywords in English active recreation centre, Augusta Deglava Street, architecture, development, recreation, landfill, mountain, dump, sports and public events
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 12.12.2016 11:19:15