Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids arhitekta profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Vides izglītības centrs Kuldīgā
Nosaukums angļu valodā Environmental Education Center in Kuldiga
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs A. Lapiņš
Recenzents Arhitekte V. Polkovņikova
Anotācija Klestrova A. Vides izglītības centrs Kuldīgā: diplomprojekts. – Rīga: RTU, 2016. – 33 lappuses, 18 attēli, 1 tabula, 9 bibliotēkas nosaukumi, 1 pielikums. Mūsdienu tendence ir iedzīvotājiem pārcelties no laukiem uz pilsētām, tur strādāt un dzīvot, kas savukārt noved pie zināšanu trūkuma par vidi un dabas procesiem. Lai panāktu augstāku vides apziņas līmeni sabiedrības vidū, ir jānodrošina vides izglītības iespējas ikvienam iedzīvotājam, īpaši bērniem un jauniešiem. Diplomprojekta mērķis ir izveidot sabiedriski nozīmīgu un ilgtspējīgu centru, kas veicinātu sabiedrības izpratni un saudzīgu attieksmi pret dabas resursiem, saglabājot nākamajām paaudzēm tīru un ekoloģisku vidi. Par projektētā vides izglītības centra atrašanās vietu izvēlēta Kuldīgas L. Paegles parka teritorija, kas līdz šim nav novērtēta un attīstīta. Kuldīgai ir bagāts kultūras un dabas mantojums, kur lielu pilsētas teritoriju aizņem Ventas ielejas dabas liegums. Diplomprojekta mērķa sasniegšanai tika veikta teritorijas izpēte un analīze, kā arī apkopota un analizēta informācija par vides izglītības centriem Latvijā un pasaulē. Projektētais vides izglītības centrs ir veidots balstoties uz citu valstu līdzīgu projektu pozitīvo pieredzi. Vides izglītības centra galvenais uzdevums ir iepazīstināt cilvēkus ar vides procesiem un ļaut tajos līdzdarboties, lai apzinātos ciešo saikni ar dabu.
Atslēgas vārdi Vides izglītības centrs, vide, izglītība, Kuldīga
Atslēgas vārdi angļu valodā Environmental Education Center, environment, education, Kuldiga
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 11.12.2016 15:53:27