Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Architect
Title of the study programm Architecture
Title in original language Vides izglītības centrs Kuldīgā
Title in English Environmental Education Center in Kuldiga
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor A. Lapiņš
Reviewer Arhitekte V. Polkovņikova
Abstract Klestrova A. Vides izglītības centrs Kuldīgā: diplomprojekts. – Rīga: RTU, 2016. – 33 lappuses, 18 attēli, 1 tabula, 9 bibliotēkas nosaukumi, 1 pielikums. Mūsdienu tendence ir iedzīvotājiem pārcelties no laukiem uz pilsētām, tur strādāt un dzīvot, kas savukārt noved pie zināšanu trūkuma par vidi un dabas procesiem. Lai panāktu augstāku vides apziņas līmeni sabiedrības vidū, ir jānodrošina vides izglītības iespējas ikvienam iedzīvotājam, īpaši bērniem un jauniešiem. Diplomprojekta mērķis ir izveidot sabiedriski nozīmīgu un ilgtspējīgu centru, kas veicinātu sabiedrības izpratni un saudzīgu attieksmi pret dabas resursiem, saglabājot nākamajām paaudzēm tīru un ekoloģisku vidi. Par projektētā vides izglītības centra atrašanās vietu izvēlēta Kuldīgas L. Paegles parka teritorija, kas līdz šim nav novērtēta un attīstīta. Kuldīgai ir bagāts kultūras un dabas mantojums, kur lielu pilsētas teritoriju aizņem Ventas ielejas dabas liegums. Diplomprojekta mērķa sasniegšanai tika veikta teritorijas izpēte un analīze, kā arī apkopota un analizēta informācija par vides izglītības centriem Latvijā un pasaulē. Projektētais vides izglītības centrs ir veidots balstoties uz citu valstu līdzīgu projektu pozitīvo pieredzi. Vides izglītības centra galvenais uzdevums ir iepazīstināt cilvēkus ar vides procesiem un ļaut tajos līdzdarboties, lai apzinātos ciešo saikni ar dabu.
Keywords Vides izglītības centrs, vide, izglītība, Kuldīga
Keywords in English Environmental Education Center, environment, education, Kuldiga
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 11.12.2016 15:53:27