Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Transporta uzņēmuma ieņēmumu vadības procesa pilnveidošana"
Nosaukums angļu valodā "Improving Revenue Management Process of Transport Company"
Autors Līna Sondore
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Irina Voronova
Recenzents Jānis Kuškins, lektors, Mg.oec.
Anotācija Diplomprojekta autore: Līna Sondore. Diplomprojekta tēma: “Transporta uzņēmuma ieņēmumu vadības procesa pilnveidošana” Diplomprojekta mērķis ir veikt transporta uzņēmuma ieņēmumu vadības procesa analīzi un izstrādāt ieteikumus tā uzlabošanai. Darba ietvaros autore veica starptautiska aviopārvadājumu uzņēmuma finanšu, kā arī ieņēmumu vadības procesa analīzi. Darba otrajā aprēķinu daļā dziļāk raksturots ieņēmumu vadības process aviācijā, kā arī analizēti darba pirmajā daļā izvirzītie problēmjautājumi: cenu diferenciācijas attīstīšana, līdzsvara punkta izmantošana, kā arī ieņēmumu analītiķa darba drošības uzlabošana. Darba trešajā daļā izstrādāts modelis pieprasījuma paredzēšanai un līdzsvara punkta noteikšanai maršruta ietvaros. Diplomdarba galvenie rezultāti: izanalizēti trīs problēmrisinājumi, kurus attīstot, uzņēmumam būtu iespējams uzlabot savu ieņēmumu vadības procesu, ka arī izstrādāts algoritms, kas ļauj paredzēt pieprasījumu un noteikt līdzsvara cenu jebkurā maršrutā. Diplomdarbs sastāv no ievada, trīs nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Diplomdarba apjoms: 62 lpp. Darbā iekļautas 11 tabulas, 34 attēli un 35 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi Aviācija, ieņēmuma vadība, līdzsvara cena, pieprasījuma paredzēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Aviation, revenue management, equilibrium point, demand forecast.
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 03.12.2016 21:00:47