Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Transporta uzņēmuma ieņēmumu vadības procesa pilnveidošana"
Title in English "Improving Revenue Management Process of Transport Company"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Irina Voronova
Reviewer Jānis Kuškins, lektors, Mg.oec.
Abstract Diplomprojekta autore: Līna Sondore. Diplomprojekta tēma: “Transporta uzņēmuma ieņēmumu vadības procesa pilnveidošana” Diplomprojekta mērķis ir veikt transporta uzņēmuma ieņēmumu vadības procesa analīzi un izstrādāt ieteikumus tā uzlabošanai. Darba ietvaros autore veica starptautiska aviopārvadājumu uzņēmuma finanšu, kā arī ieņēmumu vadības procesa analīzi. Darba otrajā aprēķinu daļā dziļāk raksturots ieņēmumu vadības process aviācijā, kā arī analizēti darba pirmajā daļā izvirzītie problēmjautājumi: cenu diferenciācijas attīstīšana, līdzsvara punkta izmantošana, kā arī ieņēmumu analītiķa darba drošības uzlabošana. Darba trešajā daļā izstrādāts modelis pieprasījuma paredzēšanai un līdzsvara punkta noteikšanai maršruta ietvaros. Diplomdarba galvenie rezultāti: izanalizēti trīs problēmrisinājumi, kurus attīstot, uzņēmumam būtu iespējams uzlabot savu ieņēmumu vadības procesu, ka arī izstrādāts algoritms, kas ļauj paredzēt pieprasījumu un noteikt līdzsvara cenu jebkurā maršrutā. Diplomdarbs sastāv no ievada, trīs nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Diplomdarba apjoms: 62 lpp. Darbā iekļautas 11 tabulas, 34 attēli un 35 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Keywords Aviācija, ieņēmuma vadība, līdzsvara cena, pieprasījuma paredzēšana
Keywords in English Aviation, revenue management, equilibrium point, demand forecast.
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 03.12.2016 21:00:47