Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ražošanas inženierzinības un vadība
Nosaukums Lean Startup metodoloģijas principu ieviešana kompānijā "Huntment"
Nosaukums angļu valodā Lean Startup Methodology Implementation At Company „Huntment”
Struktūrvienība 02064 BALTECH studiju centrs
Darba vadītājs Uldis Cimdiņš
Recenzents
Anotācija Bočoks D. :Lean Startup metodoloģijas principu ieviešana kompānijā "Huntment" / D.Bočoks, U.Cimdiņš. – Rīga: RTU BALTECH maģistra akadēmisko studiju programma "Ražošanas inženierzinības un vadība", 2016. – 81 lpp. Darba mērķis ir: ir izpētīt un izstrādāt Lean Startup pieeju, izveidojot kompāniju, kura sava produkta izstrādē izmanto pastāvīgo atgriezenisko saites metodi, kuras rezultātā tiktu tiešā veidā ietekmēta uzņēmuma pamata darbība un produkta īpašības. Pirmajās četrās darba daļās tiek aplūkota Lean Starup un Lean metodika un pieejas, kas būtu noderīgas uzņēmumam. Nākošajās piecās daļās šī metodika tiek izmantota, lai izveidotu Lean labvēlīgu kompānijas iekšējo vidi un ieviestu uzņēmumā Lean Startup produktu izstrādes metodes. Lai izveidot Lean labvēlīgu vidi kompānija ieviesa vadības rīkus, kā Kanban, Lean paneli, vienas lapas mērinstrumentu paneli, kā arī paralēli, uzņēmuma vadība ir sākusi izmanto Lean līderības pieeju uzņēmuma vadībā. Produkta izstrādes procesam "Huntment" komanda izmanto Build- Measure- Learn atgriezeniskās saites modeli un Minimālās Dzīvotspējīgā Produkta pieeju. Lai labāk sapratu, kā savā starpā ir saistītā Lean kompānijas vide ar Lean Startup produktu izstrādes procesu, kā arī kā nomērīt kompānijas darbību, tika izstrādāts jauns Build- Measure- Learn atgriezeniskās saites modelis, un ieviestas jaunas tā mērīšanas pieejas. Šo procesu rezultātā uzņēmuma vide ir kļuvusi daudz labvēlīgāka Lean Startup pieejai un kompānija ir izveidojusi produktu, kura izstrādes procesā ir ņemtas vērā cilvēku atsauksmes. Maģistra darbs rakstīts angļu valodā, to veido ievads, deviņas daļas , secinājumi. Darba apjoms ir 81 lpp., tajā iekļauts 25 attēli, 14 tabulas un 16 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 25 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi.
Atslēgas vārdi lean startp uzņēmējdarbība
Atslēgas vārdi angļu valodā lean startup business development
Valoda eng
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 28.06.2016 14:58:46