Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Industrial Engineering and Management
Title in original language Lean Startup metodoloģijas principu ieviešana kompānijā "Huntment"
Title in English Lean Startup Methodology Implementation At Company „Huntment”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Uldis Cimdiņš
Reviewer
Abstract Bočoks D. :Lean Startup metodoloģijas principu ieviešana kompānijā "Huntment" / D.Bočoks, U.Cimdiņš. – Rīga: RTU BALTECH maģistra akadēmisko studiju programma "Ražošanas inženierzinības un vadība", 2016. – 81 lpp. Darba mērķis ir: ir izpētīt un izstrādāt Lean Startup pieeju, izveidojot kompāniju, kura sava produkta izstrādē izmanto pastāvīgo atgriezenisko saites metodi, kuras rezultātā tiktu tiešā veidā ietekmēta uzņēmuma pamata darbība un produkta īpašības. Pirmajās četrās darba daļās tiek aplūkota Lean Starup un Lean metodika un pieejas, kas būtu noderīgas uzņēmumam. Nākošajās piecās daļās šī metodika tiek izmantota, lai izveidotu Lean labvēlīgu kompānijas iekšējo vidi un ieviestu uzņēmumā Lean Startup produktu izstrādes metodes. Lai izveidot Lean labvēlīgu vidi kompānija ieviesa vadības rīkus, kā Kanban, Lean paneli, vienas lapas mērinstrumentu paneli, kā arī paralēli, uzņēmuma vadība ir sākusi izmanto Lean līderības pieeju uzņēmuma vadībā. Produkta izstrādes procesam "Huntment" komanda izmanto Build- Measure- Learn atgriezeniskās saites modeli un Minimālās Dzīvotspējīgā Produkta pieeju. Lai labāk sapratu, kā savā starpā ir saistītā Lean kompānijas vide ar Lean Startup produktu izstrādes procesu, kā arī kā nomērīt kompānijas darbību, tika izstrādāts jauns Build- Measure- Learn atgriezeniskās saites modelis, un ieviestas jaunas tā mērīšanas pieejas. Šo procesu rezultātā uzņēmuma vide ir kļuvusi daudz labvēlīgāka Lean Startup pieejai un kompānija ir izveidojusi produktu, kura izstrādes procesā ir ņemtas vērā cilvēku atsauksmes. Maģistra darbs rakstīts angļu valodā, to veido ievads, deviņas daļas , secinājumi. Darba apjoms ir 81 lpp., tajā iekļauts 25 attēli, 14 tabulas un 16 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 25 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi.
Keywords lean startp uzņēmējdarbība
Keywords in English lean startup business development
Language eng
Year 2016
Date and time of uploading 28.06.2016 14:58:46