Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ražošanas inženierzinības un vadība
Nosaukums Ilgtspējīgas būvniecības novērtēšana Latvijas būvniecības uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Assessment of sustainable building in Latvian construction company
Struktūrvienība 02064 BALTECH studiju centrs
Darba vadītājs Profesors Jānis Mazais
Recenzents
Anotācija Martinsone G. Ilgtspējīgas būvniecības novērtēšana Latvijas būvniecības uzņēmumā: Maģistra darbs / G.Martinsone, J.Mazais – Rīga: RTU BALTECH maģistra akadēmisko studiju programma „Ražošanas inženierzinības un vadība” 2016. – 84 lpp. Maģistra darbs rakstīts angļu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 83 lpp., tajā iekļauti 23 attēli un 7 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 35 avoti: 26 avoti angļu valodā un 9 avoti latviešu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumu ilgtspējīgas ēku novērtēšanas metodes īstenošanai Latvijas būvniecības uzņēmumā. Lai sasniegtu mērķi, maģistra darba pirmajā daļā ir pārskats par ilgtspējīgu būvniecību. Ir aprakstītas novērtēšanas metodoloģijas priekšrocības, iespējamās izmaksas un galvenie principi. Ir apskatītas arī dažādas ilgtspējīgas būvniecības novērtēšanas metodoloģijas, piemēram, BREEAM, LEED un citi. Otrajā maģistra darba daļā ir aplūkota pašreizējā situācija par ilgtspējību Latvijas būvniecības nozarē. Ir veikta analīze, kura metode varētu būt labākā un vispiemērotākā tieši Latvijas būvniecības uzņēmumiem. Trešā daļa ietver aprakstu par uzņēmumu UPB Holdingu, kur maģistra darba autore strādā četrus ar pusi gadus, tās struktūru, nākotnes mērķiem un integrēto vadības sistēmu un pārmaiņu vadību. Ir veikta analīze par ilgtspējīgas ēku vērtēšanas metodes ieviešanu konkrētā uzņēmumā UPB Holdingā un aprakstītas ilgtspējīgas būvniecības novērtēšanas iespējamās ieviešanas procedūras, izmaksas, procesi un atbildību sadalījums. Tiek secināts, ka termins “ilgtspējīga būvniecība” kļūst arvien vairāk populārāks katru gadu pēdējās desmitgadēs ne tikai globālā kontekstā, bet arī vietējā Latvijas būvniecības nozarē. Galvenie un nozīmīgākie priekšlikumi ir izveidot atsevišķu integrētu vadības sistēmas departamentu UPB holdingā, nodarbināt personas, kuras būtu atbildīgas par ilgtspējību un zaļās būvniecības iniciatīvām. Šīm personām jāapmeklē dažādi kursi par ilgtspējīgu būvniecību, to attīstību un tās novērtēšanu. Pēc gada būtu jāveic uzņēmuma iekšējais audits, lai analizētu, cik veiksmīgs ir ilgtspējīgas būvniecības novērtēšanas īstenošanas process UPB holdingā.
Atslēgas vārdi Ilgtspējība, zaļā būvniecība, zaļie projekti, BREEAM, LEED, UPB Holdings
Atslēgas vārdi angļu valodā Sustainability, green building, green projects, BREEAM, LEED, UPB Holding
Valoda eng
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 28.06.2016 11:03:22