Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Industrial Engineering and Management
Title in original language Ilgtspējīgas būvniecības novērtēšana Latvijas būvniecības uzņēmumā
Title in English Assessment of sustainable building in Latvian construction company
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Profesors Jānis Mazais
Reviewer
Abstract Martinsone G. Ilgtspējīgas būvniecības novērtēšana Latvijas būvniecības uzņēmumā: Maģistra darbs / G.Martinsone, J.Mazais – Rīga: RTU BALTECH maģistra akadēmisko studiju programma „Ražošanas inženierzinības un vadība” 2016. – 84 lpp. Maģistra darbs rakstīts angļu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 83 lpp., tajā iekļauti 23 attēli un 7 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 35 avoti: 26 avoti angļu valodā un 9 avoti latviešu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumu ilgtspējīgas ēku novērtēšanas metodes īstenošanai Latvijas būvniecības uzņēmumā. Lai sasniegtu mērķi, maģistra darba pirmajā daļā ir pārskats par ilgtspējīgu būvniecību. Ir aprakstītas novērtēšanas metodoloģijas priekšrocības, iespējamās izmaksas un galvenie principi. Ir apskatītas arī dažādas ilgtspējīgas būvniecības novērtēšanas metodoloģijas, piemēram, BREEAM, LEED un citi. Otrajā maģistra darba daļā ir aplūkota pašreizējā situācija par ilgtspējību Latvijas būvniecības nozarē. Ir veikta analīze, kura metode varētu būt labākā un vispiemērotākā tieši Latvijas būvniecības uzņēmumiem. Trešā daļa ietver aprakstu par uzņēmumu UPB Holdingu, kur maģistra darba autore strādā četrus ar pusi gadus, tās struktūru, nākotnes mērķiem un integrēto vadības sistēmu un pārmaiņu vadību. Ir veikta analīze par ilgtspējīgas ēku vērtēšanas metodes ieviešanu konkrētā uzņēmumā UPB Holdingā un aprakstītas ilgtspējīgas būvniecības novērtēšanas iespējamās ieviešanas procedūras, izmaksas, procesi un atbildību sadalījums. Tiek secināts, ka termins “ilgtspējīga būvniecība” kļūst arvien vairāk populārāks katru gadu pēdējās desmitgadēs ne tikai globālā kontekstā, bet arī vietējā Latvijas būvniecības nozarē. Galvenie un nozīmīgākie priekšlikumi ir izveidot atsevišķu integrētu vadības sistēmas departamentu UPB holdingā, nodarbināt personas, kuras būtu atbildīgas par ilgtspējību un zaļās būvniecības iniciatīvām. Šīm personām jāapmeklē dažādi kursi par ilgtspējīgu būvniecību, to attīstību un tās novērtēšanu. Pēc gada būtu jāveic uzņēmuma iekšējais audits, lai analizētu, cik veiksmīgs ir ilgtspējīgas būvniecības novērtēšanas īstenošanas process UPB holdingā.
Keywords Ilgtspējība, zaļā būvniecība, zaļie projekti, BREEAM, LEED, UPB Holdings
Keywords in English Sustainability, green building, green projects, BREEAM, LEED, UPB Holding
Language eng
Year 2016
Date and time of uploading 28.06.2016 11:03:22