Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ražošanas inženierzinības un vadība
Nosaukums Kompromisa pieeja savstarpēji saistīto loģistikas galveno darbības rādītāju vadīšanai
Nosaukums angļu valodā A Trade-off Approach to Management of Interrelated Logistics Key Performance Indicators
Struktūrvienība 02064 BALTECH studiju centrs
Darba vadītājs Jeļena Pečerska
Recenzents
Anotācija Maģistra darba tēma – Kompromisa pieeja savstarpēji saistīto loģistikas galveno darbības rādītāju vadīšanai. Darba autors – Viktors Keziks, zinātniskais vadītājs – Dr. sc.ing. Jeļena Pečerska. Maģistra darba mērķis – izpētīt dažādu galveno loģistikas rādītāju savstarpējo saistību, noteikt to ietekmi uz piegādes ķēdes un mazumtirdzniecības produktivitāti, noteikt kompromisa pieeju šo rādītāju vadīšanai. Maģistra darbs sastāv no ievada un piecām daļām. Darba ievaddaļā ir pamatota izvēlētas tēmas aktualitāte, noteikts izpētes objekts, priekšmets, darba mērķis, darba uzdevumi. Pirmajā daļā ir apskatīta vispārējā informācija par piegādes ķēžu vadību, produkcijas un informācijas plūsmu, ir atspoguļota mazumtirgotāja loma, uzsvērta pārdošanas prognozes nozīme un parādītas piegādātāja un mazumtirgotāja sadarbības priekšrocības. Darba otrajā daļā autors pēta dažādus funkcionēšanas rādītājus , kurus izmanto mazumtirgotāji, parāda to nozīmi un to izskaitļošanas formulas. Trešajā daļā ir ietverta dažādu nozīmīgu funkcionēšanas rādītāju mijiedarbības analīze, ir atspoguļoti peļņas un kompānijas aktīvu vadības ceļi, cikliskā diagramma, tādējādi, izvirzītas vairākas funkcionēšanas rādītāju uzlabošanas pieejas. Ceturtajā daļā autors apraksta simulācijas modeli un apkopo rezultātus. Galvenais veicamās modelēšanas mērķis bija noskaidrot, kā krājumu līmeņa izmaiņas ietekmē sistēmas izturību un stabilitāti. Pēdējā, piektajā maģistra darba daļā, autors piedāvā datu analīzi uz teorētiskā pētījuma bāzes. Dati ir saņemti no viena no lielākajiem mazumtirdzniecības uzņēmumiem Baltijas valstu vidū. Ir izpētīta korelācija starp tādiem rādītajiem kā preces pieejamība plauktā un preces glabāšanas ilgums pie dažādiem funkcionēšanu ietekmējošiem apstākļiem. Maģistra darbs sastāv no 85 lapām, 13 tabulām, 31 grafiskā zīmējuma, 23 literatūras avotiem, kā arī no 5 pielikumiem.
Atslēgas vārdi alus spēle, funkcionēšanas galvenie rādītāji, kompromisa pieeja, mazumtirdzniecība, modelēšana, piegādes ķēžu vadība, preces krājumi, preces pieejamība plauktā, preces trūkums
Atslēgas vārdi angļu valodā beer game, inventory management, key performance indicators, modelling , on-shelf availability, out of stock, retailing, stock days, supply chain management, trade-off approach.
Valoda eng
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 21.06.2016 15:32:00