Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Industrial Engineering and Management
Title in original language Kompromisa pieeja savstarpēji saistīto loģistikas galveno darbības rādītāju vadīšanai
Title in English A Trade-off Approach to Management of Interrelated Logistics Key Performance Indicators
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jeļena Pečerska
Reviewer
Abstract Maģistra darba tēma – Kompromisa pieeja savstarpēji saistīto loģistikas galveno darbības rādītāju vadīšanai. Darba autors – Viktors Keziks, zinātniskais vadītājs – Dr. sc.ing. Jeļena Pečerska. Maģistra darba mērķis – izpētīt dažādu galveno loģistikas rādītāju savstarpējo saistību, noteikt to ietekmi uz piegādes ķēdes un mazumtirdzniecības produktivitāti, noteikt kompromisa pieeju šo rādītāju vadīšanai. Maģistra darbs sastāv no ievada un piecām daļām. Darba ievaddaļā ir pamatota izvēlētas tēmas aktualitāte, noteikts izpētes objekts, priekšmets, darba mērķis, darba uzdevumi. Pirmajā daļā ir apskatīta vispārējā informācija par piegādes ķēžu vadību, produkcijas un informācijas plūsmu, ir atspoguļota mazumtirgotāja loma, uzsvērta pārdošanas prognozes nozīme un parādītas piegādātāja un mazumtirgotāja sadarbības priekšrocības. Darba otrajā daļā autors pēta dažādus funkcionēšanas rādītājus , kurus izmanto mazumtirgotāji, parāda to nozīmi un to izskaitļošanas formulas. Trešajā daļā ir ietverta dažādu nozīmīgu funkcionēšanas rādītāju mijiedarbības analīze, ir atspoguļoti peļņas un kompānijas aktīvu vadības ceļi, cikliskā diagramma, tādējādi, izvirzītas vairākas funkcionēšanas rādītāju uzlabošanas pieejas. Ceturtajā daļā autors apraksta simulācijas modeli un apkopo rezultātus. Galvenais veicamās modelēšanas mērķis bija noskaidrot, kā krājumu līmeņa izmaiņas ietekmē sistēmas izturību un stabilitāti. Pēdējā, piektajā maģistra darba daļā, autors piedāvā datu analīzi uz teorētiskā pētījuma bāzes. Dati ir saņemti no viena no lielākajiem mazumtirdzniecības uzņēmumiem Baltijas valstu vidū. Ir izpētīta korelācija starp tādiem rādītajiem kā preces pieejamība plauktā un preces glabāšanas ilgums pie dažādiem funkcionēšanu ietekmējošiem apstākļiem. Maģistra darbs sastāv no 85 lapām, 13 tabulām, 31 grafiskā zīmējuma, 23 literatūras avotiem, kā arī no 5 pielikumiem.
Keywords alus spēle, funkcionēšanas galvenie rādītāji, kompromisa pieeja, mazumtirdzniecība, modelēšana, piegādes ķēžu vadība, preces krājumi, preces pieejamība plauktā, preces trūkums
Keywords in English beer game, inventory management, key performance indicators, modelling , on-shelf availability, out of stock, retailing, stock days, supply chain management, trade-off approach.
Language eng
Year 2016
Date and time of uploading 21.06.2016 15:32:00