Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu akadēmiskais centrs Torņkalnā"
Nosaukums angļu valodā "The center for the humanities of the University of Latvia in Tornakalns"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Videvuds Ārijs Lapsa
Recenzents Genādijs Šahmenko
Anotācija Diplomprojekts izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes, Būvniecibas fakultātes būvražošanas katedrā. Diplomprojekts sastāv no divām daļām: a) pētnieciskās daļas ar nosaukumu “betona konstrukciju stiprības nesaugraujošās pārbaužu metodes”; b) inženierprojekta daļu ar nosaukumu Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu akadēmiskais centrs Torņakalnā. Bakalaura darba pētnieciskajās daļas pirmajā daļā tiek aprakstītas negraujošās betona konstrukciju pārbaužu metodes, pētnieciskās daļas otrajā daļā tiek aprakstīta un analizēta inovatīva betona konstrukciju pārbaužu metode: urbšanas enerģijas mērīšana metode, kura ir izstrādāta Rīgas Tehniskās universitātes prof. Lapsas, prof. Krasņikova un prof. Šahmenko izgudrotajā medotē, kuras patenta apraksts ir pieejams Eiropas Patentu Organizācijas interneta lapā Espacenet, pieteikumā ar numuru LV15041, kuras darbības pamatprincipi ietver urbumu veikšanu konstrukcijā un empīriskas korelācijas izstrādi, betona spiedes stiprības aprēķināšanai. Šajā darbā tiek aplūkoti metodes darbības praktiskie un teorētiskie apsvērumi, tiek veikts eksperiments pēc patenta pieteikumā aprakstītā principa un tiek veikta iegūto datu apstrāde un lineārās regresijas analīze. Darba nobeigumā tiek veikts aprakstīto metožu salīdzinājums, negraujošo pārbaužu veikšanai un būvmateriālu stiprības noteikšanai. Diplomdarba inženierprojekta daļā tiek izstrādāts tehniskais risinājums Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes ēkai Torņakalna akadēmiskajā centrā. Darba gaitā tiek veikta galveno konstruktīvo elementu: pārseguma siju nesošo kolonnu, kopņu, pamatu aprēķini un to izvēles tehniskais un ekonomiskais pamatojums, atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem normatīviem, standartiem, kā arī atbilstošai tehniskajai literatūrai. Ēkas konstruktīvais tips ir tērauda karkasa ēka ar elementu fasādes apdari. Ēkas arhitektūra veidota atbilstoši Torņakalna administratīvā centra teritorijas detālplānojumam un Latvijas Univeristātes publicētajiem attīstības mērķiem. Ēkas karkass veidots nodrošinot tehnoloģiski nepārtrauktu un ekonomisku montāžu, kas ir aprakstīta inženierprojekta būvdarbu organizācijas un darba drošības sadaļā. Darba grafiskajā daļā ir pievienoti arhitektūras, konstrukciju un mezgli, darba organizācijas un tehnisko procesu tehniskie rasējumi. Darba apjoms 176lpp; inženierprojekta grafiskā daļa satur 10 A1 formāta lapas.
Atslēgas vārdi negraujošās pārbaudes betons specifiskā enerģija iežu urbšana mehānika speides stiprība cements
Atslēgas vārdi angļu valodā non destructive testing concrete specific energy rock drilling mechanics compressive strength cement
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 16.06.2016 10:52:44