Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu akadēmiskais centrs Torņkalnā"
Title in English "The center for the humanities of the University of Latvia in Tornakalns"
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor Videvuds Ārijs Lapsa
Reviewer Genādijs Šahmenko
Abstract Diplomprojekts izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes, Būvniecibas fakultātes būvražošanas katedrā. Diplomprojekts sastāv no divām daļām: a) pētnieciskās daļas ar nosaukumu “betona konstrukciju stiprības nesaugraujošās pārbaužu metodes”; b) inženierprojekta daļu ar nosaukumu Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu akadēmiskais centrs Torņakalnā. Bakalaura darba pētnieciskajās daļas pirmajā daļā tiek aprakstītas negraujošās betona konstrukciju pārbaužu metodes, pētnieciskās daļas otrajā daļā tiek aprakstīta un analizēta inovatīva betona konstrukciju pārbaužu metode: urbšanas enerģijas mērīšana metode, kura ir izstrādāta Rīgas Tehniskās universitātes prof. Lapsas, prof. Krasņikova un prof. Šahmenko izgudrotajā medotē, kuras patenta apraksts ir pieejams Eiropas Patentu Organizācijas interneta lapā Espacenet, pieteikumā ar numuru LV15041, kuras darbības pamatprincipi ietver urbumu veikšanu konstrukcijā un empīriskas korelācijas izstrādi, betona spiedes stiprības aprēķināšanai. Šajā darbā tiek aplūkoti metodes darbības praktiskie un teorētiskie apsvērumi, tiek veikts eksperiments pēc patenta pieteikumā aprakstītā principa un tiek veikta iegūto datu apstrāde un lineārās regresijas analīze. Darba nobeigumā tiek veikts aprakstīto metožu salīdzinājums, negraujošo pārbaužu veikšanai un būvmateriālu stiprības noteikšanai. Diplomdarba inženierprojekta daļā tiek izstrādāts tehniskais risinājums Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes ēkai Torņakalna akadēmiskajā centrā. Darba gaitā tiek veikta galveno konstruktīvo elementu: pārseguma siju nesošo kolonnu, kopņu, pamatu aprēķini un to izvēles tehniskais un ekonomiskais pamatojums, atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem normatīviem, standartiem, kā arī atbilstošai tehniskajai literatūrai. Ēkas konstruktīvais tips ir tērauda karkasa ēka ar elementu fasādes apdari. Ēkas arhitektūra veidota atbilstoši Torņakalna administratīvā centra teritorijas detālplānojumam un Latvijas Univeristātes publicētajiem attīstības mērķiem. Ēkas karkass veidots nodrošinot tehnoloģiski nepārtrauktu un ekonomisku montāžu, kas ir aprakstīta inženierprojekta būvdarbu organizācijas un darba drošības sadaļā. Darba grafiskajā daļā ir pievienoti arhitektūras, konstrukciju un mezgli, darba organizācijas un tehnisko procesu tehniskie rasējumi. Darba apjoms 176lpp; inženierprojekta grafiskā daļa satur 10 A1 formāta lapas.
Keywords negraujošās pārbaudes betons specifiskā enerģija iežu urbšana mehānika speides stiprība cements
Keywords in English non destructive testing concrete specific energy rock drilling mechanics compressive strength cement
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 16.06.2016 10:52:44