Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Materiālu dizains un tehnoloģija
Nosaukums Ergonomiskas biroja darba telpas valsts iestādēm
Nosaukums angļu valodā Ergonomic Working Spaces for State Institutions
Struktūrvienība 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts
Darba vadītājs Dr. arch., asoc.prof. Andra Ulme
Recenzents Dr.sc.ing., doc. Edgars Kirilovs
Anotācija ANOTĀCIJA RIKMANIS MĀRTIŅŠ. “Ergonomiskas biroja darba telpas valsts iestādēm” maģistra darbs. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2016. Projekta ietveros tika iegūta un analizēta informācija no dažādiem avotiem saistībā ar ergonomiku, medicīnas datiem un esošos darba apstākļus darbiniekiem, kas veic sēdošu darbu Eiropas Savienības valstīs. Informācijas avoti sastāv materiāliem, kas izdoti pēdējos 10 gados. Tajos parādās dati no Eiropas izdotiem standartiem, ISO standartiem, Eiropas direktīvām, Latvijas standartiem un Latvijas Ministru Kabineta noteikumiem. Darba izstrādē tika izmantoti pasaulē veiktie pētījumi ergonomikas jomā, publikācijas, kā arī tika apskatīti žurnālu izdevumi. Darba izstrādes laikā tika veiktas ekspertu intervijas ar darba drošības inženieri Haraldu Skrodeli un Medicīnas Sabiedrības ARS fizioterapeiti Sarmīti Lovnieci. Iegūtie dati tika izmantoti tālākai projekta izstrādei, kas notika sadarbībā ar Tieslietu Ministrijas Tiesu Administrāciju. Projekta ietvaros autors izstrādāja ergonomisku darba vidi Tiesu Administrācijai. Autors ievāca datus no Tiesu Administrācijas darbiniekiem, veica intervijas un tika apsekotas telpas, iegūstot priekšstatu par esošo situāciju. Projekta laikā izveidojās veiksmīga sadarbība ar Tiesu Administrācijas darba drošības inženieri Haraldu Skrodeli. Sadarbībā tika izveidots darbinieku ikdienas plāns, kurā ir dotas norādes veselīgai darba videi, kā arī izvēlētas mēbeles kabinetiem. Papildus izstrādātas arī vizualizācijas. Darbs sastāv no 112 lpp, , 19 attēliem, 1 rasējuma un 3 pielikumiem.
Atslēgas vārdi Ergonomika
Atslēgas vārdi angļu valodā Ergonomics
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 15.06.2016 23:53:58