Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Materials Design and Technology
Title in original language Ergonomiskas biroja darba telpas valsts iestādēm
Title in English Ergonomic Working Spaces for State Institutions
Department Institute of Design Technologies
Scientific advisor Dr. arch., asoc.prof. Andra Ulme
Reviewer Dr.sc.ing., doc. Edgars Kirilovs
Abstract ANOTĀCIJA RIKMANIS MĀRTIŅŠ. “Ergonomiskas biroja darba telpas valsts iestādēm” maģistra darbs. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2016. Projekta ietveros tika iegūta un analizēta informācija no dažādiem avotiem saistībā ar ergonomiku, medicīnas datiem un esošos darba apstākļus darbiniekiem, kas veic sēdošu darbu Eiropas Savienības valstīs. Informācijas avoti sastāv materiāliem, kas izdoti pēdējos 10 gados. Tajos parādās dati no Eiropas izdotiem standartiem, ISO standartiem, Eiropas direktīvām, Latvijas standartiem un Latvijas Ministru Kabineta noteikumiem. Darba izstrādē tika izmantoti pasaulē veiktie pētījumi ergonomikas jomā, publikācijas, kā arī tika apskatīti žurnālu izdevumi. Darba izstrādes laikā tika veiktas ekspertu intervijas ar darba drošības inženieri Haraldu Skrodeli un Medicīnas Sabiedrības ARS fizioterapeiti Sarmīti Lovnieci. Iegūtie dati tika izmantoti tālākai projekta izstrādei, kas notika sadarbībā ar Tieslietu Ministrijas Tiesu Administrāciju. Projekta ietvaros autors izstrādāja ergonomisku darba vidi Tiesu Administrācijai. Autors ievāca datus no Tiesu Administrācijas darbiniekiem, veica intervijas un tika apsekotas telpas, iegūstot priekšstatu par esošo situāciju. Projekta laikā izveidojās veiksmīga sadarbība ar Tiesu Administrācijas darba drošības inženieri Haraldu Skrodeli. Sadarbībā tika izveidots darbinieku ikdienas plāns, kurā ir dotas norādes veselīgai darba videi, kā arī izvēlētas mēbeles kabinetiem. Papildus izstrādātas arī vizualizācijas. Darbs sastāv no 112 lpp, , 19 attēliem, 1 rasējuma un 3 pielikumiem.
Keywords Ergonomika
Keywords in English Ergonomics
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 15.06.2016 23:53:58