Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Dažādu faktoru ietekme uz titāna dioksīda īpašībām ar potenciālu pielietojumu kaulaudu reģenerācijā
Nosaukums angļu valodā The impact of different factors on the properties of titanium dioxide for potential use in bone tissue regeneration
Autors Lauma Bugovecka
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Dr. sc.ing., Jurijs Ozoliņš Mg. sc. ing., Inga Narkevica
Recenzents Dr. sc.ing., asoc.prof. Inna Juhņeviča
Anotācija Maģistra darbā apskatīta TiO2 daļiņu izmēra un termiskās apstrādes ietekme uz titāna dioksīda keramikas in vitro bioaktivitāti simulētajā ķermeņa šķidrumā, baktericīdajām īpašībām, proteīnu sorbciju, šūnu adhēziju un tās fizikālajām īpašībām. Veikta literatūras analīze par TiO2 keramikas īpašībām, bioaktivitāti un TiO2 kā potenciālu materiālu kaulaudu aizvietošanai. Darbā izmantota elektroniskajās datu bāzēs - ScienceDirect, Science Scopus, SpringerLink un internetā pieejamā literatūra. Apskatītie literatūras avoti ir angļu valodā, kas izdota no 1992. līdz 2014. g. Darbā aprakstīta paraugu iegūšanas metodika, un veikta TiO2 keramikas īpašību analīze ar skenējošo elektronu mikroskopiju, augsttemperatūras mikroskopiju, rentgenstaru difraktometriju, FT-IR un Raman spektroskopiju, veikti baktericīdo un šūnu adhēzijas pētījumi izmantojot fluorescento mikroskopiju, kā arī proteīnu sorbcijas pētījumi, izmantojot redzamās un UV gaismas spektroskopiju. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā, satur 77 lpp, 46 attēlus, 17 tabulas, darbā izmantoti 54 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi TITĀNA DIOKSĪDS, KERAMIKA, BIOAKTIVITĀTE, BAKTERICĪDĀS ĪPAŠĪBAS, OSTEOKONDUKTIVITĀTE
Atslēgas vārdi angļu valodā TITANIUM DIOXIDE, CERAMICS, BIOACTIVITY, BACTERICIDAL PROPERTIES, OSTEOCONDUCTIVITY
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 15.06.2016 16:55:14