Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Dažādu faktoru ietekme uz titāna dioksīda īpašībām ar potenciālu pielietojumu kaulaudu reģenerācijā
Title in English The impact of different factors on the properties of titanium dioxide for potential use in bone tissue regeneration
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Dr. sc.ing., Jurijs Ozoliņš Mg. sc. ing., Inga Narkevica
Reviewer Dr. sc.ing., asoc.prof. Inna Juhņeviča
Abstract Maģistra darbā apskatīta TiO2 daļiņu izmēra un termiskās apstrādes ietekme uz titāna dioksīda keramikas in vitro bioaktivitāti simulētajā ķermeņa šķidrumā, baktericīdajām īpašībām, proteīnu sorbciju, šūnu adhēziju un tās fizikālajām īpašībām. Veikta literatūras analīze par TiO2 keramikas īpašībām, bioaktivitāti un TiO2 kā potenciālu materiālu kaulaudu aizvietošanai. Darbā izmantota elektroniskajās datu bāzēs - ScienceDirect, Science Scopus, SpringerLink un internetā pieejamā literatūra. Apskatītie literatūras avoti ir angļu valodā, kas izdota no 1992. līdz 2014. g. Darbā aprakstīta paraugu iegūšanas metodika, un veikta TiO2 keramikas īpašību analīze ar skenējošo elektronu mikroskopiju, augsttemperatūras mikroskopiju, rentgenstaru difraktometriju, FT-IR un Raman spektroskopiju, veikti baktericīdo un šūnu adhēzijas pētījumi izmantojot fluorescento mikroskopiju, kā arī proteīnu sorbcijas pētījumi, izmantojot redzamās un UV gaismas spektroskopiju. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā, satur 77 lpp, 46 attēlus, 17 tabulas, darbā izmantoti 54 literatūras avoti.
Keywords TITĀNA DIOKSĪDS, KERAMIKA, BIOAKTIVITĀTE, BAKTERICĪDĀS ĪPAŠĪBAS, OSTEOKONDUKTIVITĀTE
Keywords in English TITANIUM DIOXIDE, CERAMICS, BIOACTIVITY, BACTERICIDAL PROPERTIES, OSTEOCONDUCTIVITY
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 15.06.2016 16:55:14