Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Hidroksilēto 4-hidroksikumarīnu sintēze
Nosaukums angļu valodā Synthesis of hydroxylated 4-hydroxycoumarins
Autors Ilze Verpakovska
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Dr. chem., Māra Jure
Recenzents Dr. chem., Māris Utināns
Anotācija Maģistra darba ietvaros sintezēti N-acetil-hidroksianilīni, malonskābes monoarilesteri, hidroksilētie 4-hidroksikumarīni, 3-arilmetil-4-hidroksikumarīni, 4-aril-3,4-dihidrokumarīni un to piridīnija sāļi, kumarīnilhalkonu atvasinājumi; optimizētas dažas sintēzes metodes. Sintezētajiem savienojumiem noteikta DPPH un GO inhibīcijas spēja; daudzi savienojumi uzrāda augstu brīvo radikāļu inhibīcijas spēju. Secināts, ka visaugstāko antiradikāļu aktivitāti uzrāda savienojumi, kas satur vanilīna, sīringaldehīda un 3,4-dihidroksibenzaldehīda fragmentu. Literatūras apskatā, izmantojot datubāzes Reaxys, Sci-Finder, Wiley InterScience, ScienceDirect un Espacenet, apkopota informācija par hidroksilēto 4-hidroksikumarīnu sintēzes metodēm. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 83 lpp. Darbs satur 2 attēlus, 8 tabulas, 2 shēmas, izmantoti 94 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi N-acetil-hidroksianilīni, malonskābes monoarilesteri, hidroksilētie 4-polihidroksikumarīni, 3-arilmetil-4-hidroksikumarīni, 4-aril-3,4-dihidrokumarīni, kumarīnilhalkoni, DPPH tests, GO tests, antiradikāļu aktivitāte, antioksidanti
Atslēgas vārdi angļu valodā N-acetyl-hydroxyanilines, malonic acid monoarylesters, polyhydroxycoumarins, 3-arylmethyl-4-hydroxycoumarins, 4-aryl-3,4-dihydrocoumarins, coumarinyl chalcones, DPPH test, GO test, antiradical activity, antioxidants
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 15.06.2016 13:19:48