Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Hidroksilēto 4-hidroksikumarīnu sintēze
Title in English Synthesis of hydroxylated 4-hydroxycoumarins
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Dr. chem., Māra Jure
Reviewer Dr. chem., Māris Utināns
Abstract Maģistra darba ietvaros sintezēti N-acetil-hidroksianilīni, malonskābes monoarilesteri, hidroksilētie 4-hidroksikumarīni, 3-arilmetil-4-hidroksikumarīni, 4-aril-3,4-dihidrokumarīni un to piridīnija sāļi, kumarīnilhalkonu atvasinājumi; optimizētas dažas sintēzes metodes. Sintezētajiem savienojumiem noteikta DPPH un GO inhibīcijas spēja; daudzi savienojumi uzrāda augstu brīvo radikāļu inhibīcijas spēju. Secināts, ka visaugstāko antiradikāļu aktivitāti uzrāda savienojumi, kas satur vanilīna, sīringaldehīda un 3,4-dihidroksibenzaldehīda fragmentu. Literatūras apskatā, izmantojot datubāzes Reaxys, Sci-Finder, Wiley InterScience, ScienceDirect un Espacenet, apkopota informācija par hidroksilēto 4-hidroksikumarīnu sintēzes metodēm. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 83 lpp. Darbs satur 2 attēlus, 8 tabulas, 2 shēmas, izmantoti 94 literatūras avoti.
Keywords N-acetil-hidroksianilīni, malonskābes monoarilesteri, hidroksilētie 4-polihidroksikumarīni, 3-arilmetil-4-hidroksikumarīni, 4-aril-3,4-dihidrokumarīni, kumarīnilhalkoni, DPPH tests, GO tests, antiradikāļu aktivitāte, antioksidanti
Keywords in English N-acetyl-hydroxyanilines, malonic acid monoarylesters, polyhydroxycoumarins, 3-arylmethyl-4-hydroxycoumarins, 4-aryl-3,4-dihydrocoumarins, coumarinyl chalcones, DPPH test, GO test, antiradical activity, antioxidants
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 15.06.2016 13:19:48