Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Materiālu nanotehnoloģijas
Nosaukums Etilēna-oktēna kopolimēra dinamiski šķērssaistīto nanokompozītu ar slāņainajiem silikātiem iegūšana un īpašību raksturojums
Nosaukums angļu valodā Manufacturing and characterization of properties of dynamically cross-linked ethylene-octene copolymer nanocomposites with layered silicate nanofiller
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Dr. sc. ing., R. Merijs Meri; Dr.sc.ing., J.Zicāns
Recenzents Dr. chem. I. Reinholds
Anotācija Dotais maģistra darbs satur literatūras apskatu, metodisko daļu, eksperimentālo daļu, secinājumus un izmantotās literatūras sarakstu. Literatūras apskatā skatītas darba galveno komponentu, EOK , DCP un silanizētu nanopildvielu, mālu, struktūras īpatnības un ekspluatācijas īpašības. Darbā aprakstīti matricas iegūšanas paņēmieni un principi, nanokompozītu iegūšanas svarīgākie aspekti, apkopoti iegūtie materiāli par EOK šķērssaistīšanu, papildus vēl izvērtētas ar nanopildvielām modificētu EOK kompozīciju īpašības. Darba eksperimentālajā daļā tika pētītas EOK un dažāda sastāva EOK/DCP maisījumu kalorimetriskās, termogravimetriskās, mehāniskās un struktūras īpašības. Papildus tam izvērtēta silanizētas nanostrukturētas pildvielas (slāņaino silikātu) ietekme uz EOK īpašībām. Maģistra darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, tas satur 61. lapaspuses, 48. attēlus, 14. tabulas. Darbā izmantoti 32 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi EOK, šķērssaistīšanās, nanokompozīti, slāņainie silikāti, silanizēti māli
Atslēgas vārdi angļu valodā EOC, crosslinking, nanocomposite, layered silicate, silanized clay
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 15.06.2016 13:13:32