Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Nanotechnologies of Materials
Title in original language Etilēna-oktēna kopolimēra dinamiski šķērssaistīto nanokompozītu ar slāņainajiem silikātiem iegūšana un īpašību raksturojums
Title in English Manufacturing and characterization of properties of dynamically cross-linked ethylene-octene copolymer nanocomposites with layered silicate nanofiller
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Dr. sc. ing., R. Merijs Meri; Dr.sc.ing., J.Zicāns
Reviewer Dr. chem. I. Reinholds
Abstract Dotais maģistra darbs satur literatūras apskatu, metodisko daļu, eksperimentālo daļu, secinājumus un izmantotās literatūras sarakstu. Literatūras apskatā skatītas darba galveno komponentu, EOK , DCP un silanizētu nanopildvielu, mālu, struktūras īpatnības un ekspluatācijas īpašības. Darbā aprakstīti matricas iegūšanas paņēmieni un principi, nanokompozītu iegūšanas svarīgākie aspekti, apkopoti iegūtie materiāli par EOK šķērssaistīšanu, papildus vēl izvērtētas ar nanopildvielām modificētu EOK kompozīciju īpašības. Darba eksperimentālajā daļā tika pētītas EOK un dažāda sastāva EOK/DCP maisījumu kalorimetriskās, termogravimetriskās, mehāniskās un struktūras īpašības. Papildus tam izvērtēta silanizētas nanostrukturētas pildvielas (slāņaino silikātu) ietekme uz EOK īpašībām. Maģistra darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, tas satur 61. lapaspuses, 48. attēlus, 14. tabulas. Darbā izmantoti 32 literatūras avoti.
Keywords EOK, šķērssaistīšanās, nanokompozīti, slāņainie silikāti, silanizēti māli
Keywords in English EOC, crosslinking, nanocomposite, layered silicate, silanized clay
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 15.06.2016 13:13:32