Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums Ūdensapgādes sistēmas ierīkošana un rekonstrukcija mazpilsētās
Nosaukums angļu valodā Arrangement and Reconstruction of Water Supply System in Provincial Towns
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs G.Jaudzems
Recenzents K.Tihomirova
Anotācija leksandra Marčuka bakalaura darbā ar projekta daļu „Ūdensapgādes sistēmas ierīkošana un rekonstrukcija mazpilsētās” tiek aplūkots ūdens apgādes process un izbūves metodes, kā ūdens nonāk līdz patērētājam. Aprakstot kādas darbības un procesi ir jāveic, lai pie patērētāja nonāk kvalitatīvs un atbilstošs ūdens, izanalizējot pieejamos risinājumus ūdensapgādes sistēmās, izvēloties atbilstošu, pamatotu risinājumu darba projekta daļai. Darbs sastāv no divām daļām: teorētiskās daļas, kur tiek aplūkoti galvenie procesi un elementi ūdensapgādes sistēmā un projekta daļas, kur tiek rekonstruēta un uzlabota ciemata ūdensapgādes sistēma. Teorētiskajā daļā tiek aplūkoti šādi galvenie ūdensapgādes procesi un elementi: ūdens, kā zemes dzīļu resurss, ūdens kvalitāte, ūdens ieguves avoti, ūdens sagatavošana (attīrīšana), ūdensapgādes sistēmas, ūdensapgādes cauruļvadu materiāli, ūdens tvertnes un ūdens uzskaite ūdensapgādes sistēmās. Projekta daļā ir izstrādāts ciemata ūdenssaimniecības projekts, kurā paredzēta ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija un izbūve. Tiek atrisināta problēma, kad ciematā ir vairākas ūdens ņemšanas vietas un ūdens patērētājiem tiek padots neattīrīts. Projektā paredzēta viena lokālā ūdens ņemšanas vieta, ūdens attīrīšana un nogādāšana patērētājam pa jauno ūdensapgādes sistēmu. Bakalaura darba apjoms – 75 lpp.; rasējumu skaits – 4 lpp.; attēlu skaits – 21; tabulu skaits- 5, pielikumu skaits – 5
Atslēgas vārdi ūdensapgādes sistēmas izbūve un rekonstrukcija
Atslēgas vārdi angļu valodā Construction and Reconstruction of Water Supply System
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 15.06.2016 12:55:52