Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Heat, Gas and Water Tehnology
Title in original language Ūdensapgādes sistēmas ierīkošana un rekonstrukcija mazpilsētās
Title in English Arrangement and Reconstruction of Water Supply System in Provincial Towns
Department 24300 Institute of Heat, Gas and Water Technology
Scientific advisor G.Jaudzems
Reviewer K.Tihomirova
Abstract leksandra Marčuka bakalaura darbā ar projekta daļu „Ūdensapgādes sistēmas ierīkošana un rekonstrukcija mazpilsētās” tiek aplūkots ūdens apgādes process un izbūves metodes, kā ūdens nonāk līdz patērētājam. Aprakstot kādas darbības un procesi ir jāveic, lai pie patērētāja nonāk kvalitatīvs un atbilstošs ūdens, izanalizējot pieejamos risinājumus ūdensapgādes sistēmās, izvēloties atbilstošu, pamatotu risinājumu darba projekta daļai. Darbs sastāv no divām daļām: teorētiskās daļas, kur tiek aplūkoti galvenie procesi un elementi ūdensapgādes sistēmā un projekta daļas, kur tiek rekonstruēta un uzlabota ciemata ūdensapgādes sistēma. Teorētiskajā daļā tiek aplūkoti šādi galvenie ūdensapgādes procesi un elementi: ūdens, kā zemes dzīļu resurss, ūdens kvalitāte, ūdens ieguves avoti, ūdens sagatavošana (attīrīšana), ūdensapgādes sistēmas, ūdensapgādes cauruļvadu materiāli, ūdens tvertnes un ūdens uzskaite ūdensapgādes sistēmās. Projekta daļā ir izstrādāts ciemata ūdenssaimniecības projekts, kurā paredzēta ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija un izbūve. Tiek atrisināta problēma, kad ciematā ir vairākas ūdens ņemšanas vietas un ūdens patērētājiem tiek padots neattīrīts. Projektā paredzēta viena lokālā ūdens ņemšanas vieta, ūdens attīrīšana un nogādāšana patērētājam pa jauno ūdensapgādes sistēmu. Bakalaura darba apjoms – 75 lpp.; rasējumu skaits – 4 lpp.; attēlu skaits – 21; tabulu skaits- 5, pielikumu skaits – 5
Keywords ūdensapgādes sistēmas izbūve un rekonstrukcija
Keywords in English Construction and Reconstruction of Water Supply System
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 15.06.2016 12:55:52