Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Hidroksilapatītu un ε-polilizīnu saturošu kompozītmateriālu izstrāde izsmidzināšanas žāvēšanas procesā
Nosaukums angļu valodā Fabrication of composites based on hydroxyapatite and ε--polylysine by spray drying process
Autors Rūta Krauze
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Dr.sc.ing., doc. Kristīne Šalma-Ancāne
Recenzents Dr. chem., docents Vitālijs Rjabovs
Anotācija Bakalaura darbā ir izstrādāta jauna tehnoloģija hidroksilapatītu un ε-polilizīnu saturošu kompozītmateriālu iegūšanai, kas pamatojas uz hidroksilapatīta in situ sintēzi ar šķīduma ķīmiskās nogulsnēšanas metodi ε-polilizīna ūdens šķīduma klātienē un sekojošu iegūtās sintēzes suspensijas izsmidzināšanu žāvējot. Pētīta kompozītmateriāla komponentu masu attiecības, sintēzei izmantotās ε-polilizīna šķīduma koncentrācijas un izsmidzināšanas žāvēšanas tehnoloģisko parametru ietekme uz iegūto kompozītmateriālu īpašībām. Novērtēta iegūto sintēzes suspensiju stabilitāte laikā, kā arī raksturots izsmidzināšanas žāvēšanas procesā iegūto kompozītmateriālu granulu kvalitatīvais un kvantitatīvais fāžu sastāvs, virsmas morfoloģija un izmēru sadalījums. Iegūtie kompozītmateriāli pēc izsmidzināšanas žāvēšanas pētīti ar tādām analītiskajām metodēm kā Furjē transformāciju infrasarkanā spektroskopija, skenējošā elektronu mikroskopija. Darbā izmantota VĶT institūtā un RTU Zinātniskās bibliotēkā pieejamā literatūra un elektroniskās datu bāzes un internets. Apskatītie literatūras avoti ir latviešu un angļu valodā, kas izdoti no 1977. līdz 2016.gadam. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, satur 54 lpp, 14 attēlus, 9 tabulas, 4 pielikumus, darbā izmantoti 39 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi HIDROKSILAPATĪTS, ε-POLILIZĪNS, KOMPOZĪTMATERIĀLI, IZSMIDZINĀŠANAS ŽĀVĒŠANA, KAULAUDU INŽENIERIJA
Atslēgas vārdi angļu valodā HYDROXYAPATITE, ε-POLYLYSINE, COMPOSITES, SPRAY DRYING, BONE TISSUE ENGINEERING
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 15.06.2016 11:05:42