Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Hidroksilapatītu un ε-polilizīnu saturošu kompozītmateriālu izstrāde izsmidzināšanas žāvēšanas procesā
Title in English Fabrication of composites based on hydroxyapatite and ε--polylysine by spray drying process
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Dr.sc.ing., doc. Kristīne Šalma-Ancāne
Reviewer Dr. chem., docents Vitālijs Rjabovs
Abstract Bakalaura darbā ir izstrādāta jauna tehnoloģija hidroksilapatītu un ε-polilizīnu saturošu kompozītmateriālu iegūšanai, kas pamatojas uz hidroksilapatīta in situ sintēzi ar šķīduma ķīmiskās nogulsnēšanas metodi ε-polilizīna ūdens šķīduma klātienē un sekojošu iegūtās sintēzes suspensijas izsmidzināšanu žāvējot. Pētīta kompozītmateriāla komponentu masu attiecības, sintēzei izmantotās ε-polilizīna šķīduma koncentrācijas un izsmidzināšanas žāvēšanas tehnoloģisko parametru ietekme uz iegūto kompozītmateriālu īpašībām. Novērtēta iegūto sintēzes suspensiju stabilitāte laikā, kā arī raksturots izsmidzināšanas žāvēšanas procesā iegūto kompozītmateriālu granulu kvalitatīvais un kvantitatīvais fāžu sastāvs, virsmas morfoloģija un izmēru sadalījums. Iegūtie kompozītmateriāli pēc izsmidzināšanas žāvēšanas pētīti ar tādām analītiskajām metodēm kā Furjē transformāciju infrasarkanā spektroskopija, skenējošā elektronu mikroskopija. Darbā izmantota VĶT institūtā un RTU Zinātniskās bibliotēkā pieejamā literatūra un elektroniskās datu bāzes un internets. Apskatītie literatūras avoti ir latviešu un angļu valodā, kas izdoti no 1977. līdz 2016.gadam. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, satur 54 lpp, 14 attēlus, 9 tabulas, 4 pielikumus, darbā izmantoti 39 literatūras avoti.
Keywords HIDROKSILAPATĪTS, ε-POLILIZĪNS, KOMPOZĪTMATERIĀLI, IZSMIDZINĀŠANAS ŽĀVĒŠANA, KAULAUDU INŽENIERIJA
Keywords in English HYDROXYAPATITE, ε-POLYLYSINE, COMPOSITES, SPRAY DRYING, BONE TISSUE ENGINEERING
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 15.06.2016 11:05:42