Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Praktiska sintētiskā ceļa izstrāde gefirotoksīna totālajai sintēzei
Nosaukums angļu valodā Development of practical synthetic route towards gephyrotoxin
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Dr. chem., Andrejs Pelšs
Recenzents Dr. chem., Aigars Jirgensons
Anotācija Bakalaura darba ietvaros pētīta piroglutamāta cikla šķelšana ar metālorganikas reaģentiem, pētītas 5-oksoaminoskābju esteru ciklizēšanas reakcijas, veikta pirolidīna ciklu saturošu α-aminoepoksīdu vienas kolbas sintēzes izstrāde un optimizēšana, pētīta α aminoepoksīdu sametināšanas reakcija ar α,β-nepiesātinātu bromīdu. Bakalaura darbā izpētītas vairākas pieejas gefirotoksīna totālajai sintēzei un veikta gefirotoksīna tricikliskā skeleta sintēze septiņās stadijās no N-terc-butoksikarbonilprolīna metilestera. Literatūras apskatā sniegts vispārīgs apraksts par Dendrobates histrionicus alkaloīdiem, kā arī analizētas līdz šim zināmās gefirotoksīna totālās un formālās sintēzes. Literatūras apskats balstīts uz zinātniskajiem rakstiem laika posmā no 1971. līdz 2016. gadam un veidots, izmantojot datu bāzes: Scifinder, Reaxys, ScienceDirect, Scopus, Wiley Online Library un ACS. Kopskaitā iegūti 28 jauni savienojumi, kuru struktūras pierādītas, izmantojot KMR, AIMS un IS spektroskopiju. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 85 lpp. Darbs satur 31 shēmu, 3 tabulas, tajā izmantoti 82 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi DENDROBATES HISTRIONICUS ALKALOĪDI, GEFIROTOKSĪNS, DABASVIELU TOTĀLĀ SINTĒZE, STEREOSELEKTĪVA SINTĒZE
Atslēgas vārdi angļu valodā DENDROBATES HISTRIONICUS ALKALOIDS, GEPHYROTOXIN, TOTAL SYNTHESIS OF NATURAL PRODUCTS, STEREOSELECTIVE SYNTHESIS
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 14.06.2016 15:44:12