Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Praktiska sintētiskā ceļa izstrāde gefirotoksīna totālajai sintēzei
Title in English Development of practical synthetic route towards gephyrotoxin
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Dr. chem., Andrejs Pelšs
Reviewer Dr. chem., Aigars Jirgensons
Abstract Bakalaura darba ietvaros pētīta piroglutamāta cikla šķelšana ar metālorganikas reaģentiem, pētītas 5-oksoaminoskābju esteru ciklizēšanas reakcijas, veikta pirolidīna ciklu saturošu α-aminoepoksīdu vienas kolbas sintēzes izstrāde un optimizēšana, pētīta α aminoepoksīdu sametināšanas reakcija ar α,β-nepiesātinātu bromīdu. Bakalaura darbā izpētītas vairākas pieejas gefirotoksīna totālajai sintēzei un veikta gefirotoksīna tricikliskā skeleta sintēze septiņās stadijās no N-terc-butoksikarbonilprolīna metilestera. Literatūras apskatā sniegts vispārīgs apraksts par Dendrobates histrionicus alkaloīdiem, kā arī analizētas līdz šim zināmās gefirotoksīna totālās un formālās sintēzes. Literatūras apskats balstīts uz zinātniskajiem rakstiem laika posmā no 1971. līdz 2016. gadam un veidots, izmantojot datu bāzes: Scifinder, Reaxys, ScienceDirect, Scopus, Wiley Online Library un ACS. Kopskaitā iegūti 28 jauni savienojumi, kuru struktūras pierādītas, izmantojot KMR, AIMS un IS spektroskopiju. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 85 lpp. Darbs satur 31 shēmu, 3 tabulas, tajā izmantoti 82 literatūras avoti.
Keywords DENDROBATES HISTRIONICUS ALKALOĪDI, GEFIROTOKSĪNS, DABASVIELU TOTĀLĀ SINTĒZE, STEREOSELEKTĪVA SINTĒZE
Keywords in English DENDROBATES HISTRIONICUS ALKALOIDS, GEPHYROTOXIN, TOTAL SYNTHESIS OF NATURAL PRODUCTS, STEREOSELECTIVE SYNTHESIS
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 14.06.2016 15:44:12