Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Materiālu nanotehnoloģijas
Nosaukums Elektroforētiska TiO<sub>2</sub> nanodaļiņu izgulsnēšana uz TiO<sub>2-x</sub> keramiskiem elektrodiem
Nosaukums angļu valodā Electrophoretic deposition of TiO<sub>2</sub> nanoparticles on TiO<sub>2-x</sub> ceramic electrodes
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Dr. sc.ing., Jurijs Ozoliņš Mg. sc. ing., Inga Narkevica
Recenzents Dr.chem., asoc.prof. Laimonis Mālers
Anotācija Maģistra darbā izstrādāta metodika TiO2 nanodaļiņu elektroforētiskai izgulsnēšanai uz blīviem un porainiem TiO2-x keramiskiem elektrodiem. Izvērtējot suspensijas sastāva (dispersanta daudzuma), pieliktā sprieguma, izgulsnēšanas laika, attāluma starp elektrodiem ietekmi uz izgulsnētā TiO2 daudzumu un nanostrukturētā pārklājuma biezumu un morfoloģiju, kā arī termiskās apstrādes ietekmi uz pārklājuma morfoloģiju. Elektroforētiski izgulsnētie TiO2 nanostrukturētie pārklājumi uz blīviem un porainiem TiO2-x keramiskie elektrodiem pirms un pēc termiskās apstrādes raksturoti ar rentgenstaru difraktometriju, Furjē transformāciju infrasarkano spektroskopiju un lauka emisijas skenējošā elektronu mikroskopiju. Literatūras apskatā analizēta un apkopota informācija par TiO2 īpašībām un izmantošanu kā implantmateriālu pārklājumu, elektroforētisko izgulsnēšanu, tās priekšrocībām, trūkumiem un ietekmējošiem faktoriem. Darbā izmantota VĶT institūtā un RTU Zinātniskās bibliotēkā pieejamā literatūra un elektroniskās datu bāzes – ScienceDirect, ScienceScopus, Springerlink un interneta resursi. Apskatītie literatūras avoti ir latviešu un angļu valodā, kas izdoti no 1975. līdz 2016. gadam. Maģistra darbs uzrakstīs latviešu valodā, satur 79 lpp., 42 attēlus, 3 tabulas, darbā izmantoti 77 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi TITĀNA DIOKSĪDS, NANODAĻIŅAS, ELEKTROFORĒTISKĀ IZGULSNĒŠANA, KERAMIKA, PORAINAS PAMATNES
Atslēgas vārdi angļu valodā TITANIUM DIOXIDE, NANOPARTICLES, ELECTROPHORETIC DEPOSITION, CERAMIC, POROUS SCAFFOLDS
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 14.06.2016 14:45:21