Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Nanotechnologies of Materials
Title in original language Elektroforētiska TiO<sub>2</sub> nanodaļiņu izgulsnēšana uz TiO<sub>2-x</sub> keramiskiem elektrodiem
Title in English Electrophoretic deposition of TiO<sub>2</sub> nanoparticles on TiO<sub>2-x</sub> ceramic electrodes
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Dr. sc.ing., Jurijs Ozoliņš Mg. sc. ing., Inga Narkevica
Reviewer Dr.chem., asoc.prof. Laimonis Mālers
Abstract Maģistra darbā izstrādāta metodika TiO2 nanodaļiņu elektroforētiskai izgulsnēšanai uz blīviem un porainiem TiO2-x keramiskiem elektrodiem. Izvērtējot suspensijas sastāva (dispersanta daudzuma), pieliktā sprieguma, izgulsnēšanas laika, attāluma starp elektrodiem ietekmi uz izgulsnētā TiO2 daudzumu un nanostrukturētā pārklājuma biezumu un morfoloģiju, kā arī termiskās apstrādes ietekmi uz pārklājuma morfoloģiju. Elektroforētiski izgulsnētie TiO2 nanostrukturētie pārklājumi uz blīviem un porainiem TiO2-x keramiskie elektrodiem pirms un pēc termiskās apstrādes raksturoti ar rentgenstaru difraktometriju, Furjē transformāciju infrasarkano spektroskopiju un lauka emisijas skenējošā elektronu mikroskopiju. Literatūras apskatā analizēta un apkopota informācija par TiO2 īpašībām un izmantošanu kā implantmateriālu pārklājumu, elektroforētisko izgulsnēšanu, tās priekšrocībām, trūkumiem un ietekmējošiem faktoriem. Darbā izmantota VĶT institūtā un RTU Zinātniskās bibliotēkā pieejamā literatūra un elektroniskās datu bāzes – ScienceDirect, ScienceScopus, Springerlink un interneta resursi. Apskatītie literatūras avoti ir latviešu un angļu valodā, kas izdoti no 1975. līdz 2016. gadam. Maģistra darbs uzrakstīs latviešu valodā, satur 79 lpp., 42 attēlus, 3 tabulas, darbā izmantoti 77 literatūras avoti.
Keywords TITĀNA DIOKSĪDS, NANODAĻIŅAS, ELEKTROFORĒTISKĀ IZGULSNĒŠANA, KERAMIKA, PORAINAS PAMATNES
Keywords in English TITANIUM DIOXIDE, NANOPARTICLES, ELECTROPHORETIC DEPOSITION, CERAMIC, POROUS SCAFFOLDS
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 14.06.2016 14:45:21