Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Fluorescentu 9-alkil-2-triazolilpurīnu atvasinājumu sintēze un to īpašību izpēte
Nosaukums angļu valodā Synthesis of fluorescent 9-alkyl-2-triazolylpurine derivatives and investigation of their properties
Autors Andrejs Šišuļins
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Dr. chem., Ērika Bizdēna
Recenzents Dr. chem., Aigars Jirgensons
Anotācija Bakalaura darbs veltīts jaunu fluorescentu N(9) vietā alkilēto 2,6-bistriazolilpurīnu atvasinājumu sintēzei un to reakcijām ar N-nukleofīliem, kā arī produktu iegūšanas sintētiskā ceļa izpētei no 9-alkil-2,6-diazidopurīniem, vispirms tos pakļaujot SNAr reakcijai ar amīniem un pēc tam veicot 1,3-dipolāro azīda-alkīna ciklopievienošanās reakcijas ar termināliem alkīniem. Literatūras apskatā ir izklāstīta informācija par pēdējā laikā sintezētajiem donor-akceptorajiem purīniem, kuru potenciālais pielietojums saistīts ar materiāliem un smago metālu jonu uztveršanu, kā arī sniegts ieskats purīna N(9) vietas alkilēšanas metodēs. Literatūras apskatā apkopota informācija par laika periodu no 1964. līdz 2015. gadam. Informācijas iegūšanai tika izmantotas šādas datubāzes: ScienceDirect, Wiley Online Library, SciFinder, Reaxys, SCOPUS. Iegūti pavisam 35 jauni savienojumi, kuri pierādīti ar KMR, IS un AIMS. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 121 lapa. Darbs satur 16 shēmas, 28 attēlus un 16 tabulas, tajā izmantoti 44 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi 2,6-DIAZIDOPURĪNS, AZĪDA-ALKĪNA CIKLOPIEVIENOŠANĀS, DONOR-AKCEPTORIE PURĪNI, FLUORESCENTIE PURĪNI, TRIAZOLI.
Atslēgas vārdi angļu valodā 2,6-DIAZIDOPURINES, AZIDE-ALKYNE CYCLOADDITION, FLUORESCENT PURINES, PUSH-PULL PURINES, TRIAZOLES.
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 14.06.2016 11:12:52