Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Fluorescentu 9-alkil-2-triazolilpurīnu atvasinājumu sintēze un to īpašību izpēte
Title in English Synthesis of fluorescent 9-alkyl-2-triazolylpurine derivatives and investigation of their properties
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Dr. chem., Ērika Bizdēna
Reviewer Dr. chem., Aigars Jirgensons
Abstract Bakalaura darbs veltīts jaunu fluorescentu N(9) vietā alkilēto 2,6-bistriazolilpurīnu atvasinājumu sintēzei un to reakcijām ar N-nukleofīliem, kā arī produktu iegūšanas sintētiskā ceļa izpētei no 9-alkil-2,6-diazidopurīniem, vispirms tos pakļaujot SNAr reakcijai ar amīniem un pēc tam veicot 1,3-dipolāro azīda-alkīna ciklopievienošanās reakcijas ar termināliem alkīniem. Literatūras apskatā ir izklāstīta informācija par pēdējā laikā sintezētajiem donor-akceptorajiem purīniem, kuru potenciālais pielietojums saistīts ar materiāliem un smago metālu jonu uztveršanu, kā arī sniegts ieskats purīna N(9) vietas alkilēšanas metodēs. Literatūras apskatā apkopota informācija par laika periodu no 1964. līdz 2015. gadam. Informācijas iegūšanai tika izmantotas šādas datubāzes: ScienceDirect, Wiley Online Library, SciFinder, Reaxys, SCOPUS. Iegūti pavisam 35 jauni savienojumi, kuri pierādīti ar KMR, IS un AIMS. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 121 lapa. Darbs satur 16 shēmas, 28 attēlus un 16 tabulas, tajā izmantoti 44 literatūras avoti.
Keywords 2,6-DIAZIDOPURĪNS, AZĪDA-ALKĪNA CIKLOPIEVIENOŠANĀS, DONOR-AKCEPTORIE PURĪNI, FLUORESCENTIE PURĪNI, TRIAZOLI.
Keywords in English 2,6-DIAZIDOPURINES, AZIDE-ALKYNE CYCLOADDITION, FLUORESCENT PURINES, PUSH-PULL PURINES, TRIAZOLES.
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 14.06.2016 11:12:52