Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums No elementorganiskajiem savienojumiem iegūtu alilsulfinātu izmantošana organiskajā sintēzē
Nosaukums angļu valodā Application of element organic compound-derived allylsulfinates in organic synthesis
Autors Agnese Stikute
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Dr. chem., Māris Turks
Recenzents Dr. chem., Pēteris Trapencieris
Anotācija Maģistra darbā aprakstīta sēra dioksīda un metalilsilānu/kālija aliltrifluorborāta sila¬-ēnu/bora-ēnu reakcijas izmantošana sulfinātu iegūšanā. Eksperimentējot ar reakcijas apstākļiem, demonstrēta sulfinātu izmantošana metalilsulfoksīdu un alilsulfonu sintēzē. Ar sililsulfinātiem veikta arī monosaharīdu un nukleozīdu sililēšana. Iegūtie sililsulfināti, kopskaitā četri, kuri atšķiras ar aizvietotājiem pie Si-atoma, reakcijā ar dažādiem organometāliskajiem reaģentiem dod metalilsulfoksīdus. Optimizētos reakcijas apstākļos sulfoksīdu iznākumi variē no 61 līdz 83%. Sililsulfināti sililē nukleozīdu un monosaharīdu sastāvā esošās hidroksilgrupas kvantitatīvi un izdalīto produktu tīrība sasniedz 95%. Jauna bora-ēnu reakcijas produkta izmantošana demonstrēta sulfonu sintēzē ar iznākumiem robežās no 62 līdz 91%. Kopskaitā iegūts 31 jauns savienojums, kuru struktūras pilnībā pierādītas, izmantojot KMR, IS spektrus un AIMS. Literatūras apskatā ir izpētītas sulfoksīdu un sulfonu sintēzes metodes, izmantojot informāciju no 1964. līdz 2016. gadam. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 105 lpp. Darbs satur 36 shēmas, 14 attēlus, 11 tabulas, 1 diagrammu un tajā izmantoti 139 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi SĒRA DIOKSĪDS, SILA-ĒNU REAKCIJA, BORA-ĒNU REAKCIJA, SULFINĀTI, SULFOKSĪDI, SULFONI, NUKLEOZĪDI, ALDOHEKSOZES, ALDOPENTOZES
Atslēgas vārdi angļu valodā SULFUR DIOXIDE, SILA-ENE REACTION, BORA-ENE REACTION, SULFINATES, SULFOXIDES, SULFONES, NUCLEOSIDES, ALDOHEXOZES, ALDOPENTOZES
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 14.06.2016 08:45:30