Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language No elementorganiskajiem savienojumiem iegūtu alilsulfinātu izmantošana organiskajā sintēzē
Title in English Application of element organic compound-derived allylsulfinates in organic synthesis
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Dr. chem., Māris Turks
Reviewer Dr. chem., Pēteris Trapencieris
Abstract Maģistra darbā aprakstīta sēra dioksīda un metalilsilānu/kālija aliltrifluorborāta sila¬-ēnu/bora-ēnu reakcijas izmantošana sulfinātu iegūšanā. Eksperimentējot ar reakcijas apstākļiem, demonstrēta sulfinātu izmantošana metalilsulfoksīdu un alilsulfonu sintēzē. Ar sililsulfinātiem veikta arī monosaharīdu un nukleozīdu sililēšana. Iegūtie sililsulfināti, kopskaitā četri, kuri atšķiras ar aizvietotājiem pie Si-atoma, reakcijā ar dažādiem organometāliskajiem reaģentiem dod metalilsulfoksīdus. Optimizētos reakcijas apstākļos sulfoksīdu iznākumi variē no 61 līdz 83%. Sililsulfināti sililē nukleozīdu un monosaharīdu sastāvā esošās hidroksilgrupas kvantitatīvi un izdalīto produktu tīrība sasniedz 95%. Jauna bora-ēnu reakcijas produkta izmantošana demonstrēta sulfonu sintēzē ar iznākumiem robežās no 62 līdz 91%. Kopskaitā iegūts 31 jauns savienojums, kuru struktūras pilnībā pierādītas, izmantojot KMR, IS spektrus un AIMS. Literatūras apskatā ir izpētītas sulfoksīdu un sulfonu sintēzes metodes, izmantojot informāciju no 1964. līdz 2016. gadam. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 105 lpp. Darbs satur 36 shēmas, 14 attēlus, 11 tabulas, 1 diagrammu un tajā izmantoti 139 literatūras avoti.
Keywords SĒRA DIOKSĪDS, SILA-ĒNU REAKCIJA, BORA-ĒNU REAKCIJA, SULFINĀTI, SULFOKSĪDI, SULFONI, NUKLEOZĪDI, ALDOHEKSOZES, ALDOPENTOZES
Keywords in English SULFUR DIOXIDE, SILA-ENE REACTION, BORA-ENE REACTION, SULFINATES, SULFOXIDES, SULFONES, NUCLEOSIDES, ALDOHEXOZES, ALDOPENTOZES
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 14.06.2016 08:45:30