Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Polivinilspirtu saturošu hidrogēlu pagatavošana un raksturojums
Nosaukums angļu valodā Preparation and characterization of hydrogels containing polyvinyl alcohols
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Dr.sc.ing., Dagnija Loča
Recenzents Dr.sc.ing. Jolanta Staško
Anotācija Bakalaura darbā apskatīta iespēja iegūt polivinilspirta un hidroksilapatīta/polivinilspirta hidrogēlus ar dažādu neorganiskās/organiskās fāzes attiecību un pētīta sasaldēšanas ātruma ietekme uz iegūto kompozītu īpašībām. Literatūras apskatā apkopota informācija par skrimšļaudu un kaulaudu uzbūvi un to īpašībām, sniegts polivinilspirta hidrogēlu un hidroksilapatīta vispārīgs raksturojums un izmantošanas iespējas medicīnā, kā arī apskatīta informācija par sasaldēšanas ātruma ietekmi uz hidrogēlu īpašībām. Eksperimentālajā daļā iegūtie polivinilspirta un hidroksilapatīta/polivinilspirta kompozīti pētīti, izmantojot pulvera rentgendifraktometriju, Furjē transformācijas infrasarkano spektroskopiju, skenējošo elektronu mikroskopiju, kā arī noteikta to uzbriešanas pakāpe un mehāniskā izturība spiedē. Darbā izmantota RTU Zinātniskajā bibliotēkā pieejamā literatūra, elektroniskās datu bāzes un interneta resursi. Apskatītie literatūras avoti ir latviešu un angļu valodās, kas izdoti no 1976. līdz 2015. g. Bakalaura darbs uzrakstīs latviešu valodā, satur 85 lpp, 56 attēlus, 22 tabulas, darbā izmantoti 67 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi HIDROKSILAPATĪTS, POLIVINILSPIRTS, KOMPOZĪTMATERIĀLS, HIDROGĒLS, FĀŽU ATTIECĪBA, FIZIKĀLĀ ŠĶĒRSSAISTĪŠANA, UZBRIEŠANA
Atslēgas vārdi angļu valodā HYDROXYAPATITE, POLYVINYL ALCOHOL, COMPOSITE MATERIALS, HYDROGEL, PHASE RELATIONSHIP, PHYSICALLY CROSSLINKED, SWELLING
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2016 16:07:53